โพลเผย 2ปีคสช. ประชาชนมีความสุข บ้านเมืองสงบไม่วุ่นวาย

นิด้าโพล เผย2 ปี คสช. ประชาชนมีความสุขบ้านเมืองสงบไม่วุ่นวาย ขอเร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “2 ปี คสช. กับการคืนความสุขให้คนในชาติ” จากประชาชนทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น จำนวน 1,250 หน่วยตัวอย่าง

พบร้อยละ 43.28 ระบุว่า มีความสุขเท่าเดิม เพราะ ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ร้อยละ 37.68 ระบุว่า มีความสุขเพิ่มขึ้น เพราะ บ้านเมืองสงบเรียบร้อย ไม่วุ่นวาย ร้อยละ 18.24 ระบุว่า มีความสุขลดลง เพราะ เศรษฐกิจไม่ดี ข้าวของแพงขึ้น รายรับไม่พอกับรายจ่าย เกษตรกรลำบาก

700405-01

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจ 1 ปี คสช. กับการคืนความสุขให้คนในชาติ พบว่า สัดส่วนของผู้ที่มีความสุขเพิ่มขึ้น มีสัดส่วนลดลง จากเดิม ร้อยละ 49.44 ขณะที่สัดส่วนของผู้ที่มีความสุขเท่าเดิม มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น จากเดิม ร้อยละ 40.72 เช่นเดียวกับสัดส่วนของผู้ที่มีความสุขลดลง มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น จากเดิม ร้อยละ 18.24 ทางการเมือง ร้อยละ 14.16 ไม่มีประเด็นใดที่ทำให้มีความสุข ร้อยละ 11.68 การมุ่งแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน

ท้ายสุด เมื่อถามถึงความคิดเห็นต่อการบริหารงานราชการแผ่นดินครบรอบ 2 ปี ของ คสช. ที่ยังไม่สามารถทำให้มีความสุข ร้อยละ 29.36การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจร้อยละ 15.84 ไม่มีประเด็นใดที่ไม่มีความสุข ร้อยละ 14.40 การแก้ไขปัญหาปากท้องเกษตรกร

700405-02

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง