‘สุวพันธุ์’ ขอคิดเห็นอยู่ในกรอบกฎหมาย ยังห่วงบิดเบือน รธน.

“สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ” ยัน ยังไม่พบปัญหาความเห็นต่าง นำไปสู่ความขัดแย้ง ขอแสดงความคิดเห็นอยู่ในกรอบ กม.ยังห่วงบิดเบือน รธน. คาดวันประชามติเรียบร้อย

701043-01

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยขณะนี้ประเทศกำลังก้าวเข้าสู่การทำประชามติแล้ว และรัฐบาลก็มีหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ส่วนการวิพากษ์วิจารณ์เห็นต่างนั้น ขณะนี้ยังคงไม่พบสิ่งผิดปกติ ที่จะนำไปสู่ปัญหาความขัดแย้งที่รุนแรงแต่อย่างใด ซึ่งโดยภาพรวมแล้วมองว่าการแสดงความเห็นต่างนั้น ยังคงมีอยู่ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ขอให้แสดงความคิดเห็นที่อยู่ในกรอบ เหมาะสม ไม่ผิดกฎหมาย

ทั้งนี้ จากกรณีการเรียกร้องแก้ไข รธน.ชั่วคราว พ.ศ. 2557 นั้น ยังไม่ได้มีการหารือกันในเรื่องนี้แต่อย่างใด ขณะเดียวกันวันที่ 7 สิงหาคม วันทำประชามตินั้น ตนเองคาดว่า สถานการณ์ต่าง ๆ จะเป็นไปอย่างปกติเรียบร้อย แต่ยังคงมีความเป็นห่วงในเรื่องของข้อมูลข่าวสาร ที่อาจบิดเบือนหรือคลาดเคลื่อนอยู่

 

ที่มา : INN

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง