พท.ชี้2ปีคสช.เหลวทุกด้าน จี้เลิกขัดแย้งพรรคมุ่งแก้ปัญหาปชช.

เพื่อไทย ออกแถลงการณ์ประเมิณ  2 ปี คสช. ล้มเหลวทุกด้าน รธน. สืบอำนาจ ละเมิดสิทธิ์ ปชช. จี้ เลิกขัดแย้งพรรคการเมือง หันแก้ปัญหาปชช.
วันที่ 26 พ.ค.59 พรรคเพื่อไทย ออกแถลงการณ์ ประเมินสถานะประเทศไทย ครบรอบ 2 ปี คสช. เนื่องในโอกาสครบรอบ 2 ปีของการบริหารประเทศโดย คสช. ซึ่งสิ่งที่เคยใช้เป็นข้ออ้างในการยึดอำนาจ และที่ได้เคยสัญญาไว้กับพี่น้องประชาชน กลับไม่ได้รับการปฏิบัติ ที่สำคัญสถานการณ์ด้านต่างๆ ของประเทศกลับตกต่ำอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน นับวันยิ่งถูกต่อต้านจากนานาอารยประเทศ และการออกมาแสดงความไม่พอใจจากประชาชน นักธุรกิจ นักวิชาการ ที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
64-9

จึงขอประเมินสถานการณ์ในด้านต่างๆ เกี่ยวกับสภาพการณ์ของประเทศในปัจจุบัน เพื่อให้ผู้มีอำนาจได้ตระหนักถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประเทศและเร่งดำเนินการแก้ไข ดังนี้

1. ประชาธิปไตยล้มเหลว รัฐธรรมนูญสืบทอดอำนาจ และการทำประชามติที่มัดมือประชาชน

2. การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ทวีความรุนแรง จนถูกวิพากษ์วิจารณ์จากนานาประเทศ อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน

3. สังคมขาดความปรองดอง มีความแตกแยกอย่างรุนแรง และการปฏิรูปที่เป็นเพียงข้ออ้าง

4. นโยบายเศรษฐกิจผิดพลาด เศรษฐกิจฝืดเคืองในทุกมิติ ประชาชนยากจนแร้นแค้น

ดังนั้น สภาพการณ์ด้านต่างๆ ของประเทศกำลังเสื่อมถอย จนอาจเข้าขั้นวิกฤต เหตุผลหลักของความล้มเหลวดังกล่าวคือ ความไม่เป็นประชาธิปไตยอันเป็นที่ยอมรับของสากล การขาดศักยภาพในการแก้ไขปัญหาของประเทศ การขาดความจริงใจและการมุ่งแต่รักษาอำนาจของตน ความอคติและการความต้องการทำลายฝ่ายตรงข้าม การขาดวิสัยทัศน์ในการบริหารประเทศ เป็นต้น

พรรคเพื่อไทยใคร่ขอเรียกร้องให้ผู้มีอำนาจ ในปัจจุบันได้ตระหนักถึงวิกฤตของประเทศครั้งนี้ โดยต้องเร่งแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชน แทนการเป็นคู่ขัดแย้ง และต้องเร่งคืนประชาธิปไตยที่เป็นสากลให้แก่สังคมไทยโดยเร็ว

อ่านเพิ่มเติม >>> พรรคเพื่อไทย 

ติดตามข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่ news.mthai.com

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง