คสช. แถลง 2 ปี เทิดทูนสถาบัน ทำประเทศสงบ ลุยแก้ขัดแย้ง

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แถลงครบรอบ 2 ปี ชูปกป้องเทิดทูนสถาบัน แก้ปัญหาความขัดแย้ง ทำประเทศสงบ

701531-01

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้เวลาช่วงหลังเคารพธงชาติ รายการเดินหน้าประเทศไทย ชี้แจงแถลงผลงาน ในโอกาสครบรอบ 2 ปี โดยได้ชี้แจงถึงเหตุผลและสภาพปัญหา ว่า ก่อนจะมี คสช.เกิดความแตกแยกอย่างรุนแรง รัฐบาลไม่สามารถบริหารประเทศได้ และเมื่อมี คสช.สามารถดำเนินการแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี โดยมุ่งเน้นปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งประเทศเป็นอันดับแรก

ตลอดจนยุติความขัดแย้งของคนในชาติ จัดระเบียบสังคม และดำเนินการแก้ปัญหาในด้านต่างๆ ที่มีผลกระทบทั้งด้านสังคม และเศรษฐกิจ เช่น ปัญหาแรงงาน, ปัญหาคนเร่ร่อน, ปัญหาการบิน, ปัญหาการค้ามนุษย์, ปัญหาอาชญากรรม และอาวุธสงคราม เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังได้มีการชี้แจงถึงการใช้อำนาจตามมาตรา 44 ของหัวหน้า คสช. ว่า เพื่อแก้ปัญหาที่ติดขัด และมีความซับซ้อน ได้อย่างรวดเร็ว และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนด้วย

 

ที่มา : INN

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง