‘นพดล’ จี้ คสช. ประกันเสรีภาพแสดงออกการเมือง

“นพดล” เรียกร้อง คสช. ประกันเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และแสดงออกทางการเมือง

เมื่อวันที่ 29 พ.ค. ที่ผ่านมา นายนพดล ปัทมะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงกรณีที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ยกเลิกคำสั่งห้ามเดินทางไปต่างประเทศของนักการเมืองจำนวนหนึ่ง โดยอ้างว่าสถานการณ์บ้านเมืองกลับสู่ภาวะปกติว่า

702010-01
ส่วนตัวเคยยื่นคำขอและถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางออกไปต่างประเทศ แต่รู้สึกเฉย ๆ กับการยกเลิกคำสั่งห้ามดังกล่าว เพราะสิทธิ์ในการเดินทางเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่คนไทยควรมี และเห็นว่าสิ่งจำเป็นเร่งด่วนที่ผู้มีอำนาจควรทำให้กับคนไทยโดยไม่ต้องให้ต่างชาติมาเรียกร้องคือการประกันเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและแสดงออกทางการเมืองของคนไทยเนื่องจาก คสช. ได้ระบุว่า สถานการณ์คลี่คลายมากแล้ว

ขณะเดียวกัน เชื่อว่าการให้คนไทยมีเสรีภาพดังกล่าวนอกจากจะไม่กระทบต่อความมั่นคงของ คสช. และรัฐบาลแล้ว ยังเป็นผลดีต่อความมั่นคงของประเทศอีกด้วย เพราะเสรีภาพจะเป็นปัจจัยนำไปสู่การสร้างความไว้วางใจและเอื้อต่อการสร้างความปรองดองในชาติ ขณะเดียวกัน การรับฟังความเห็นที่แตกต่างจะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีอำนาจที่จะได้ข้อมูล ความรู้ และมุมมองที่หลากหลายในการแก้ปัญหาของประเทศและเป็นจุดเริ่มต้นที่จำเป็นในการนำประเทศก้าวข้ามความขัดแย้งและเดินไปข้างหน้า

ที่มา… INN

ติดตามข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่ news.mthai.com

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง