โพลเผย! คนกังวล ‘ประชามติ’ รธน.ทำขัดแย้ง

ดุสิตโพล ปชช.ส่วนใหญ่ กังวลความขัดแย้งแตกแยก การไม่ยอมรับผลประชามติของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง อยากให้ทุกฝ่ายฟังเสียงส่วนใหญ่ เห็นแก่ส่วนรวม 

วันนี้ 4 มิ.ย. สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็น เรื่อง ความวิตกกังวลของประชาชนต่อการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญจากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,179 คน ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 30 พ.ค. – 3 มิ.ย.ที่ผ่านมา

703410-01

พบว่าร้อยละ 74.72 กังวลความขัดแย้งแตกแยก การไม่ยอมรับผลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง, ร้อยละ 73.11 กังวลการลงประชามติ อาจมีความไม่โปร่งใส ไม่เป็นธรรม, ร้อยละ 70.06 กังวลประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องรัฐธรรมนูญ, ร้อยละ 61.92 กังวลคนไม่ออกมาใช้สิทธิ์ ไม่เห็นความสำคัญ ไม่ให้ความร่วมมือ และร้อยละ53.60 กังวลหวั่นเสียงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์

ทั้งนี้ ประชาชนส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 81.76 อยากให้ทุกฝ่ายฟังเสียงส่วนใหญ่ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม, ร้อยละ 76.00 อยากให้กระบวนการทำงานต้องมีความโปร่งใส ยุติธรรม วางแผน จัดระบบให้ดี และร้อยละ 71.08 ประชาสัมพันธ์ กระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญ ให้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน

ที่มา… INN

ติดตามข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่ news.mthai.com

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง