โปรดเกล้าฯนายทหารสัญญาบัตร เป็นราชองครักษ์ 290 นาย

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายทหารสัญญาบัตร เป็น “ราชองครักษ์” 290 นาย 
เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งราชองครักษ์ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารสัญญาบัตรรับราชการ สนองพระเดชพระคุณ ในหน้าที่ราชองครักษ์ ดังต่อไปนี้

70-9

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี

เรื่อง แต่งตั้งราชองครักษ์

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้นายทหารสัญญาบัตรรับราชการ สนองพระเดชพระคุณในหน้าที่ราชองครักษ์ จํานวน 290 นาย ดังนี้

ดูรายชื่อทั้งหมด >>> 

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com

MThai News

 

 

 

 

 

 

 

vjuo

ข่าวที่เกี่ยวข้อง