คิดยังไง! โพล เผย ปปช.มอง ม.44 ทำประเทศสงบขึ้น

‘ดุสิตโพล’ เผย ปชช. ยังสนับสนุนใช้ ม.44 ต่อไป ชี้ ทำประเทศสงบขึ้น แนะใช้แก้ปัญหาปากท้อง

ดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง การใช้ ม.44 ณ วันนี้ เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน จากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 1,139 คน ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 6 – 10 มิ.ย.ที่ผ่านมา พบร้อยละ 80.60 มองว่าการใช้ ม.44 ทำให้บ้านเมืองสงบเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น ช่วยลดความขัดแย้งในบ้านเมือง และมีจำนวนมาก ร้อยละ 57.07 ที่ระบุ ยังไม่ควรหยุดใช้ ม.44 เพราะยังมีหลายปัญหาที่ต้องจัดการ ขณะที่ ร้อยละ 42.39 เห็นความถึงเวลาแล้ว

705067-01
นอกจากนี้ ประชาชนร้อยละ 81.39 เห็นจากสถานการณ์ปัจจบัน ควรใช้ ม.44 ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและค่าครองชีพของประชาชน ร้อยละ73.66 ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ตรวจสอบความโปร่งใสในการทำงานของภาครัฐ ร้อยละ 71.20 การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง สร้างความสามัคคีปรองดอง ตลอดจนประชาชนร้อยละ 50.40 ยังเชื่อมั่นว่า การใช้ ม.44 มีผลดีมากกว่าผลเสียเพราะทำให้คนเกรงกลัวไม่กล้าทำผิดกฎหมาย รัฐบาลทำงานได้ง่ายขึ้น ช่วยควบคุมสถานการณ์บ้านเมือง ฯลฯ

 

ที่มา  INN

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง