โพลเผยคนให้คะแนนความเชื่อมั่น คสช. ลดลงทุกด้าน

กรุงเทพโพลล์ เผย คะแนนความเชื่อมั่น คสช. ลดลงทุกด้าน ชี้คนมั่นใจด้านการเมืองมากที่สุด

วันนี้ (13 มิ.ย. 59) ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ หรือ กรุงเทพโพลล์ ได้เผยถึงสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ความเชื่อมั่นประเทศไทยหลังครบ 2 ปี คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 1,166 คน พบว่า

CC-105

ประชาชนให้คะแนนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของประเทศไทยเฉลี่ยในภาพรวม 4.99 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) ลดลงจากผลสำรวจในช่วงเดียวกันของปีก่อน 0.44 คะแนน

โดยเชื่อมั่นด้านการเมืองมากที่สุด (5.12 คะแนน) รองลงมาคือด้านเศรษฐกิจ (5.07 คะแนน) ขณะที่ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมได้คะแนนน้อยที่สุด (4.78 คะแนน)

โดยความเชื่อมั่นทางด้านการเมืองภาพรวมโดยเฉลี่ย 5.12 คะแนน ลดลงจากผลสำรวจครั้งก่อน 0.50 คะแนน (5.62 คะแนน) สำหรับความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจในภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ย 5.07 คะแนนลดลงจากผลสำรวจครั้งก่อน 0.30 คะแนน (5.37 คะแนน)

ทั้งนี้ ความเชื่อมั่นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ย 4.78 คะแนน ลดลงจากผลสำรวจครั้งก่อน 0.52 คะแนน (5.30 คะแนน)

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง