ครม.เห็นชอบ ตั้งน้องชาย พล.อ.ประวิตร เป็นอธิบดีกรมราชทัณฑ์

ที่ประชุม ครม. รับทราบใช้ ม.44 แปรสภาพที่ดิน – เห็นชอบตาม ยธ. เสนอตั้ง “ปฏิคม” น้องชาย พล.อ.ประวิตร เป็นอธิบดีกรมราชทัณฑ์

วานนี้ (14มิ.ย.) พลตรี สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้รับทราบการประกาศตามมาตรา 44 ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้แปรสภาพที่ดินที่บริเวณคลองเชียงรากใหญ่ จ.ปทุมธานี จำนวน 30 ไร่ จากเดิมคือที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ซึ่งเดิมไม่สามารถใช้เป็นที่อยู่อาศัยได้ ให้เป็นที่ราชพัสดุในการดูแลของกรมธนารักษ์ เพื่อให้ประชาชนที่ปลูกสร้างที่อยู่อาศัยรุกล้ำคลองสาธารณะ

705790-01

ช่วง คลอง 1 คลอง 2 กว่า 1,000 ครัวเรือน ได้รวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์ เพื่อทำการเช่าที่ดินเพื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัย โดยคาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ปี โดยจะถือเป็นโครงการต้นแบบ (ปทุมธานีโมเดล) ในการแก้ปัญหาการรุกล้ำที่ดินเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยในที่ดินสาธารณะของประชาชน

พลตรี สรรเสริญ ยังระบุว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบตามที่กระทรวงยุติธรรม เสนอแต่งตั้ง นายปฏิคม วงษ์สุวรรณ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นอธิบดีกรมราชทัณฑ์ รวมถึงเห็นชอบให้ นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตามที่กระทรวงพลังงานนำเสนอ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป แทน นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่หมดวาระลง

MThai News

ที่มา INN

ข่าวที่เกี่ยวข้อง