กทม.ผุด 21โครงการป้องกันน้ำท่วม ใช้งบ 4,300 ล้าน

กทม. ทุ่มงบประมาณ 4,390.69 ล้านบาท ผุด 21 โครงการใหญ่ในปี 2560 เร่งเดินหน้าสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมเน้นสร้างเขื่อน  อุโมงค์ และประตูระบายน้ำ
นายสมพงษ์ เวียงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ เปิดเผยว่าในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครสำนักการระบายน้ำ (สนน.) มีแผนที่จะดำเนินโครงการพัฒนาระบบระบายน้ำที่เสนอบรรจุไว้ในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศจำนวน 21 โครงการซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องรวมงบประมาณทั้งสิ้น 51,387.15 ล้านบาท โดยจำนวนนี้เป็นงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 4,390.69 ล้านบาท ดังนี้

ClcC9hKUYAA
ภาพจาก ทวิตเตอร์ @weeranan

1.โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ค.ส.ล.)พร้อมทางเดินริมคลองแสนแสบบริเวณประตูระบายน้ำหนองจอกถึงสุดเขตกทม.และคลองนครเนื่องเขตจากคลองแสนแสบถึงบริเวณคลองหลวงแพ่งงบประมาณ 293.205ล้านบาท

2.โครงการก่อสร้างเขื่อนค.ส.ล.และประตูระบายน้ำคลองลาดพร้าวคลองบางบัวคลองถนนคลองสองและคลองบางซื่อจากบริเวณเขื่อนเดิมอุโมงค์ยักษ์พระราม 9 – รามคำแหงไปทางประตูระบายน้ำคลองสองสายใต้งบประมาณ 1,031.135 ล้านบาท

3.โครงการพัฒนาปรับปรุงศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมงบประมาณ 155.1 ล้านบาท

4.โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวดและจ้างที่ปรึกษาควบคุมงามงบประมาณ 230 ล้านบาท

5.โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบจากอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130 และจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานงบประมาณ 154 ล้านบาท

6.โครงการก่อสร้างเขื่อนค.ส.ล.คลองบางเขนจากบริเวณถนนพิบูล-สงครามถึงบริเวณคลองบางบัวงบประมาณ 84 ล้านบาท

7.โครงการก่อสร้างเขื่อนค.ส.ล.และประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนทร์คลองคู้บอนคลองบางชันจากประตูระบายน้ำ(ปตร.)คลองพระยาสุเรนทร์ถึงคลองแสนแสบงบประมาณ 185 ล้านบาท

8.โครงการก่อสร้างเขื่อนค.ส.ล.คลองสามวาจากปตร.คลองสามวางบประมาณ 133 ล้านบาท

9.โครงการก่อสร้างเขื่อนค.ส.ล.คลองหนองบอนช่วงจากคลองประเวศบุรีรมย์งบประมาณ 95 ล้านบาท

10.โครงการก่อสร้างเขื่อนค.ส.ล.คลองมะขามเทศช่วงจากคลองหนองบอนถึงคลองสองห้องงบประมาณ 135 ล้านบาท

11.โครงการก่อสร้างเขื่อนค.ส.ล.พร้อมทางเดินคลองภาษีเจริญจากบริเวณถนนราชพฤกษ์ถึงสุดเขตกทม.งบประมาณ200.8ล้านบาท

12.โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำด้านใต้คลองภาษีเจริญช่วงคลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย(ก่อสร้างเขื่อนค.ส.ล.คลองพระยาราชมนตรีตอนที่2)งบประมาณ37ล้านบาท

13.โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่งและคันป้องกันน้ำท่วมโครงการแก้มลิงคลองมหาชัย-คลองสนามชัยงบประมาณ 51.5 ล้านบาท

14. โครงการก่อสร้างเขื่อนค.ส.ล.คลองบางนาจากถนนทางรถไฟสายเก่าถึงบริเวณคลองเคล็ดงบประมาณ 80 ล้านบาท

15.โครงการก่อสร้างเขื่อนค.ส.ล.คลองหนองบอนช่วงสถานีสูบน้ำบึงหนองบอนถึงคลองปลัดเปรียงงบประมาณ 130 ล้านบาท

16.โครงการก่อสร้างเขื่อนค.ส.ล.คลองมหาศรจากบริเวณคลองบางไผ่ถึงบริเวณคลองภาษีเจริญงบประมาณ 75 ล้านบาท

17.โครงการก่อสร้างเขื่อนค.ส.ล.คลองบางไผ่บริเวณคลองพระยาราชมนตรีถึงบริเวณสุดเขตกทม.งบประมาณ 103 ล้านบาท

18.โครงการบำบัดน้ำเสียคลองเตยงบประมาณ 9 ล้านบาท

19.โครงการบำบัดน้ำเสียธนบุรีงบประมาณ 1,090 ล้านบาท

20.โครงการบำบัดน้ำเสียบึงหนองบอนงบประมาณ 11 ล้านบาทและ

21.โครงการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ประโยชน์งบประมาณ 107.95 ล้านบาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง