ยิ่งลักษณ์ โพสต์ยกอังกฤษต้นแบบประชาธิปไตย หลังโหวตออกจาก EU

“ย่ิงลักษณ์” โพสต์เฟซบุ๊กยกประชามติสหราชอาณาจักรออกจากอียู สะท้อนวิถีประชาธิปไตย ขอให้ผู้ไม่เห็นด้วยเคารพเสียงส่วนใหญ่

วันนี้ (25 มิ.ย. 59) น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Yingluck Shinawatra แสดงความเห็นภายหลังผลประชามติของสหราชอาณาจักรให้ออกจากสหภาพยุโรปหรืออียู ว่า

ยิ่งลักษณ์, ประชามติ, สหภาพยุโรป

การลงประชามติเกี่ยวกับการออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักรถือเป็นตัวอย่างของการนำวิถีทางประชาธิปไตยมาใช้ในการตัดสินปัญหาที่สำคัญของประเทศ ซึ่งแน่นอนว่าการลงประชามติครั้งนี้ เป็นไปตามหลักการที่ถูกต้อง ชอบธรรม เปิดเผย โปร่งใส และมีส่วนร่วม เพราะได้ผ่านการแลกเปลี่ยนความเห็นของทั้งฝ่ายที่ต้องการจะอยู่ในสหภาพยุโรปต่อไป (Bremain) และ ฝ่ายที่ต้องการจะออกจากสหภาพยุโรป(Brexit)

ผลประชามติไม่ได้ชนะทิ้งห่างกันอย่างขาดลอย แต่นัยยะของประชามตินั้นคือการเคารพเสียงของคนส่วนใหญ่ ซึ่งดิฉันเห็นด้วยกับคำกล่าวของท่านนายกรัฐมนตรีเดวิด คาเมรอนที่ว่า “นอกจากเราจะต้องเคารพเจตจำนงของเสียงส่วนใหญ่แล้วฝ่ายที่แพ้ซึ่งรวมถึงตัวผมเองด้วย จะต้องช่วยกันทำให้การตัดสินใจครั้งนี้นำพาประเทศให้เดินหน้าต่อไปได้”

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

แม้ว่าจากนี้ไป สถานะทางสมาชิกภาพของสหราชอาณาจักรในสหภาพยุโรป จะอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ซึ่งคงจะสร้างการเปลี่ยนแปลงในหลายเรื่อง แต่ดิฉันเชื่อมั่นว่าสัมพันธ์ของประเทศไทยกับทั้งสหราชอาณาจักรกับสหภาพยุโรป จะยังคงความแน่นแฟ้น และมีการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันในทุกๆ ด้านยิ่งๆ ขึ้นไปค่ะ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง