รีบเลยเหลือวันเดียว ลงทะเบียนออนไลน์ขอลงประชามติ นอกเขตจังหวัด

เปิดวิธีลงทะเบียนออนไลน์ ออกเสียงประชามติ นอกเขตจังหวัด ซึ่งเหลือเวลาอีกเพียง 1 วัน ก่อนครบกำหนด

ใกล้เขามาทุกขณะสำหรับการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ หลังจากที่รัฐบาลได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้ประชาชนลงคะแนนเสียง ในวันวันที่ 7 สิงหาคม 2559 นี้ โดยลงคะแนนเสียง ณ จังหวัดที่ท่านอยู่ ตามบัตรประจำตัวประชาชน

ประชามติ, ร่างรัฐธรรมนูญ
ประชามติ

แต่กระนั้นหากไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางไปสถานที่หน่วยออกเสียงกลางในจังหวัดของตัวเอง ก็สามารถลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัดทางออนไลน์ได้ ซึ่งการลงทะเบียนออกเสียงประชามติดังกล่าวจะหมดเขตในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ซึ่งเหลือเพียงวันเดียวเท่านั้น

โดยการลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงประชามติ นอกเขตจังหวัดทางออนไลน์ สามารถทำได้ดังนี้ คือ เข้าที่เว็บไซต์ http://election.dopa.go.th/ectoutvote/ แล้วคลิกที่เข้าสู่ระบบ จากนั้นกรอกตามแบบบฟอร์มที่กำหนดให้ครบ ประกอบด้วย

ประชามติ, ร่างรัฐธรรมนูญ

1.เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก (ดูได้ที่หน้าบัตรประจำตัวประชาชน)
2.ชื่อตัว, ชื่อสกุล (ให้เป็นภาษาไทย บนหน้าบัตรประจำตัวประชาชน)
3.วันเดือนปีเกิด (ระบุเป็นปี พ.ศ.) เช่น เกิดวันที่ 15 เดือน กรกฎาคม 2520 ให้พิมพ์เป็น “15/07/2520”
4.หมายเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน (มี 12 หลัก) ประกอบด้วย ตัวอักษร 2 หลัก ตัวเลข 10 หลัก และ ต้องเป็นบัตรประจำตัวประชาชนที่ทำครั้งล่าสุดเท่านั้น
5. เลขรหัสประจำบ้าน (มี 11 หลัก) เป็นตัวเลขทั้งหมด
6. จังหวัดที่ต้องการไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติ โดยคลิ๊กเลือกจังหวัดที่ต้องการ โดยในส่วนนี้ท่านต้องดูรายชื่อสถานที่ออกเสียงประชามติด้วย (คลิกที่นี่ ) ก่อนที่จะเลือก
7. เมื่อกรอกครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว คลิกที่ “ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ / แก้ไขข้อมูล”

ประชามติ, ร่างรัฐธรรมนูญ
ectoutvote-webonline-04
ectoutvote-webonline-05

ทั้งนี้การลงเบียนครั้งแรก จะปรากฏหน้าจอให้เลือกสถานที่ต้องการไปใช้สิทธิฯ ภายในจังหวัดที่ท่านเลือกในครั้งแรก ก่อนเข้าหน้าจอการลงทะเบียน ดังรูป ถ้าถูกต้องแล้วคลิก “บันทึกข้อมูล” ระบบจะขึ้นหน้าจอมาให้กดปุ่ม “ยืนยันการบันทึกข้อมูล”

ประชามติ, ร่างรัฐธรรมนูญ

เมื่อขึ้นข้อความว่า ข้อมูลของท่านถูกบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว เป็นการเสร็จสิ้นการลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงประชามติ นอกเขตจังหวัดผ่านทางออนไลน์ โดย กกต.จังหวัดจะมีหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน เพื่อให้ตรวจสอบ ว่าท่านเป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

ประชามติ, ร่างรัฐธรรมนูญ

และได้ยื่นคำขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัดหรือไม่ และให้ส่งหนังสือกลับมายัง กกต.จังหวัด ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากพ้นกำหนดให้ถือว่าเจ้าบ้านได้แจ้งตอบรับแล้ว การลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัดของท่าน จึงจะสมบูรณ์สามารถใช้สิทธินอกจังหวัดได้

ประชามติ, ร่างรัฐธรรมนูญ

ทั้งนี้อย่าลงทะเบียนเผื่อคนอื่นโดยไม่ได้กับการยินยอม หากมีการกระทำดังกล่าวถือว่ามีความผิด ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 มาตรา 57 และมาตรา 61 ดังนั้นควรลงทะเบียนบนเว็บไซต์ด้วยตัวเองหากประสงค์จะลงออกเสียงประชามตินอกจังหวัด

ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://election.dopa.go.th/ectoutvote/

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง