ศาลรธน. มีมติเอกฉันท์ พ.ร.บ.ประชามติ ม.61 ไม่ขัดรธน.

ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเอกฉันท์ วินิจฉัย มาตรา 61 วรรค 2 พ.ร.บ.ออกเสียงประชามติ ไม่ขัดรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว 2557

วันนี้ 29 มิ.ย. ความเคลื่อนไหวศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยตีความพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ มาตรา 61 วรรคสอง ตามคำร้องของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2558 ม.61 วรรคสอง ขัดต่อรัฐธรรมรูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 4 หรือไม่

709512-01

โดยภายหลังจากใช้เวลาพิจารณาร่วมกันนานร่วม 2 ชั่วโมง ล่าสุด ศาลรัฐธรรมรูญได้มีมติเป็นเอกฉันท์ วินิจฉัยว่า มาตรา 61 วรรคสอง ไม่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว 2557 มาตรา 4 จึงไม่มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว 2557

709512-02

ที่มา… INN

ติดตามข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่ news.mthai.com

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง