ชัดเจน! สนช.ยันไม่มีนโยบายเลิกจ่าย ‘เงินผู้สูงอายุ’

สนช.พิจารณากระทู้ถามนายกฯ โดยรัฐบาล ยืนยัน ไม่มีนโยบายยกเลิกจ่าย “เงินผู้สูงอายุ” 

 

การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ที่มี นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธาน สนช. ทำหน้าที่ประธานการประชุม ได้พิจารณาวาระกระทู้ถามทั่วไป ซึ่ง นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิก สนช. ได้ตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรี เรื่องแนวคิดการยกเลิกสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยเห็นว่า เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ถือเป็นนโยบายที่ดีเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2536 แต่เนื่องจากปัจจุบันจำนวนผู้สูงอายุของไทยมีมากขึ้น ส่งผลให้จำนวนงบประมาณที่จะมาจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ต้องการทราบว่ารัฐบาลมีแนวทางในการทบทวนยกเลิกการนโยบายการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือไม่

IMG_0500

ด้าน พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งรับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตรี ชี้แจงว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุและผู้พิการ รวมถึงผู้ด้อยโอกาส พร้อมยืนยันว่า รัฐบาลไม่มีนโยบายจะทบทวนนโยบายการจ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ หรือยกเลิกนโยบายแต่อย่างใด อีกทั้งรัฐบาลยังเน้นแผนขับเคลื่อนท้องถิ่นเพื่อให้มีส่วนช่วยเหลือชุมชนและผู้สูงอายุอย่างแท้จริง รวมทั้งเชื่อว่าการดำเนินนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติ จะมีส่วนช่วยในการดูแลผู้สูงอายุได้อีกทางหนึ่งด้วย

ข้อมูล INN

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com

MThai News

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง