‘บิ๊กตู่’ เผยเตรียมใช้ ม.44 จับ”ธัมมชโย”

นายกรัฐมนตรี ขอ ปชช. ร่วมใจกันสนองปณิธานของพ่อหลวง เห็นคุณค่าของข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทย – ไม่ก้าวล่วงประชามติ ติงคนอยู่นอกพูดทำลายประเทศ ลุยแก้IUU

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวผ่านรายการคืนความสุขให้คนในชาติทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงอุทิศพระองค์ เพื่อช่วยเหลือชาวนา “กระดูกสันหลังของชาติ” มาอย่าต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อยกย่องในพระปรีชาสามารถของพระองค์ คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบถวายพระราชสมัญญาแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่าทรงเป็น “พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย” ในโอกาสนี้ ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทย ร่วมใจกันสนองปณิธานของพ่อหลวงไทย ด้วยการเห็นคุณค่าของข้าว และความสำคัญของชาวนาไทย เพราะข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทย

710176-01

นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวว่าในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559 นี้ เป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี “เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์” ที่ทรงมีความมุ่งหมายต่อด้านสาธารณสุข ทรงดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท เพื่อสานต่อพระราชภารกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ รวมทั้งสืบสานพระราชปณิธานใน สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พอ.สว. ของปวงชนชาวไทย ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทย ทุกหมู่เหล่า ร่วมใจกันแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ และ พระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ ขอให้ทุกพระองค์ “ทรงพระเจริญ”

ส่วนเรื่องค้ามนุษย์ และประมงผิดกฎหมาย (IUU) นั้นยืนยันว่า รัฐบาลจะทำอย่างเต็มที่และทำอย่างต่อเนื่อง ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ทุ่มเทการทำงาน ส่วนเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่น และภาพพจน์ของประเทศในสายตาของคนไทยและนานาชาติถือว่าดีที่สุดในรอบ 3 ปี มีความโปร่งใสที่สุด รอบ 10 ปี และการเรียกรับสินบน ลดลงมากกว่าร้อยละ 50 เทียบกับ 15 ปีที่ผ่านมา โดยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการทำงานอย่างจริงจังของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ปรับปรุงวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การทำสัญญาคุณธรรม ที่เป็นสากลในการตรวจสอบเพื่อป้องกันการคอร์รัปชั่นเชิงระบบ หรือ ระบบพวกพ้อง ในระยะยาว

พร้อมกันนี้ นายกฯ ยังกล่าว ว่าการเดินหน้าประเทศ สิ่งสำคัญที่สุดคือ ต้องเคารพกฎหมาย ต้องปลูกจิตสำนึกให้ได้ เพราะการเดินหน้าประเทศไม่ราบรื่น หลายอย่างเป็นพราะมีความคิดสุดโต่ง หารือกันไม่ได้ หาทางออกไม่ได้ ดังนั้นต้องมาคุยกัน โดยไม่มีผลประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้น อย่าเอาความขัดแย้งการผิดกฎหมายมาพูดก่อน ทุกอย่างต้องเริ่มต้นภายใต้กรอบของกฎหมาย

นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวว่า การทำประชามติ ซึ่งใกล้เข้ามานี้ ถือเป็นเรื่องที่ประชาชนทุกคนต้องร่วมมือกันในการใช้สิทธิ์ รัฐบาลจะไม่ก้าวล่วง ให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจเอง ส่วนกฎหมายต่าง ๆ ที่ออกมา ถ้าทุกคนมีเจตนาดี บริสุทธิ์ ก็ไม่น่าจะเป็นกังวล ไม่ต้องไปกลัวเพราะเขียนไว้ชัดเจน อะไรคือผิด อะไรคือถูก แต่อย่าไปข่มขู่ประชาชนว่าอย่าไปเลย ถ้าทุกคนให้ใครชี้นำในทางที่ไม่ถูกต้อง ก็ไม่สามารถปลดล็อกตัวเองได้ อยากให้ทุกคนมีอิสระทางความคิด นักการเมืองหลายคนพูดบิดเบือนอยู่ในพื้นที่ในระดับท้องถิ่นว่ารัฐบาล จะลดการศึกษาฟรี 15 ปี ยกเลิกการใช้บัตรทอง จะให้คสช. เข้าดำเนินการขั้นเด็ดขาด

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวว่า มีการขยายความขัดแย้ง โดยสื่อ และโซเชียลมีเดีย ทั้งโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร โดยไม่สนใจข้อกฎหมาย รัฐก็จะดำเนินการตามกฎหมาย โดยไม่มี 2 มาตรฐานเด็ดขาด และไม่คิดจะไปละเมิดสิทธิ์ใครหรือใช้อำนาจที่ไม่เป็นประชาธิปไตย แต่ก็จำเป็นที่ต้องใช้ เพราะยังมีคนสร้างความปั่นป่วน รวมถึงพวกหลบหนีไปอยู่ต่างประเทศ พูดให้ร้ายทำลายชื่อเสียงประเทศ ประณามประเทศ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องช่วยอธิบายให้ต่างชาติได้เข้าใจ ว่าสถานการณ์ประเทศไทยเป็นอย่างไร และมีความก้าวหน้าไปในทางที่ดี มีศักยภาพ มีหลายประเทศต้องการมาลงทุน หลายประเทศมีความเชื่อมั่นในเรื่องของการปฏิรูป หรือการแก้ปัญหา แต่ก็ยังมีเรื่องการเมือง ที่ไม่ยอมกัน ยืนยันเป็นความสัตย์ นับตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. 57 เป็นต้นมา มีการใช่ทั้งกฎหมายปกติ และกฎหมายพิเศษ แต่ยังไม่มีใครต้องบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถตรวจสอบได้ แต่ก็ยอมไม่ได้ ที่ระบุจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเมื่อประเทศชาติมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ย้ำ หากวันนี้ผิดก็ต้องลงโทษวันนี้ ก่อนทิ้งท้ายว่า การปฏิรูป ถ้าเราไม่เคารพกฎหมาย ไม่ร่วมมือกันก็ไม่สามารถทำได้

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขณะนี้มีความเป็นห่วงเรื่องธุรกิจ SMEs โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท ซึ่งบางประเภทได้ดำเนินการไปแล้ว แต่ประเภทที่ 4 คือ กลุ่มที่ต้องฟื้นฟู เนื่องจากการขาดสภาพคล่อง จากผลกระทบเรื่องน้ำท่วม ภาวะเศรษฐกิจ ขาดเงินทุนหมุนเวียน โดยล่าสุดรัฐบาลอยู่ระหว่างการพิจารณาหาทางช่วยเหลือ

ขณะที่การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ หรือ IUU รัฐบาลเดินหน้าทำอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เข้ามาช่วยเหลือกันทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนด้วย

images

นอกจากนี้ ในตอนหนึ่ง พลเอกประยุทธ์ กล่าวในรายการ คืนความสุขฯ ตอนหนึ่ง ว่า ยืนยันได้เป็นความสัตย์จริงว่า นับตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. 57 เป็นต้นมา ยังไม่มีใครต้องบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต เลยจากการที่เราเข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้ ฉะนั้นไปตรวจสอบได้ แม้กระทั่งใช้กฎหมายปกติหรือกฎหมายพิเศษ ไม่มีเลย หลายคนนี่ดื้อดึงขัดขืนหลีกเลี่ยงไม่ยอมให้จับกุม ใช้ประชาชนเป็นโล่กำบังอะไรเหล่านี้ แต่ถ้าดำเนินการได้ก็จะต้องถูกดำเนินคดี อาจจะต้องใช้กฎหมายพิเศษบ้าง แต่ก็ต้องทำในสถานการณ์ที่ไม่ทำให้เกิดความรุนแรงเกิดขึ้น ต้องเข้าใจ หลายคนก็ใจร้อน ทำไมไม่ใช้มาตราโน้น มาตรานี้ ทำให้เร็ว ผมไม่สามารถจะฝ่าคนเป็นพันๆเข้าไปได้ มันอยู่ที่ทำยังไงคนเป็นพันๆหมื่นคนเหล่านั้นจะยุติซะ แล้วก็ผลักดันให้คนที่มีปัญหาน่ะออกมาต่อสู้คดีตามกฎหมายมันเหมือนไม่เคารพกฎหมาย ก็บอกว่า อะไรนะ จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก็ต่อเมื่อประเทศชาติมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง เอ๊ะเขาทำได้เหรอ ไม่น่าทำได้นะ ผมถามประชาชนทั้งประเทศซิว่าทำได้ไหม ช่วยกันตอบผมหน่อยเถอะ

ถ้าระหว่างนี้ทำผิดอะไรก็ได้ไม่เป็นไร แล้ววันหน้าค่อยมีรัฐบาลเลือกตั้ง แล้วค่อยมามอบตัวกันตอนนั้น ผมว่ามันไม่ใช่นะ วันนี้ผิดก็ต้องลงโทษวันนี้นะกระบวนการยุติธรรมเขาก็มีอยู่แล้ว เราก็เพียงแค่นำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ให้ท่านต่อสู้คดี”

เราอาจจะต้องใช้มาตรา 44 ในการควบคุมตัวเข้าจับกุม เพราะว่ามันหลายอย่างด้วยกันท่านก็รู้ดีอยู่ กฎหมายปรกติไม่ค่อยเชื่อ แต่เข้าไปจับกุมดำเนินคดีก็ใช้วิธีการอันละมุนละม่อมไม่เคยต้องไปทำร้าย ไปทุบตีอะไรต่างๆ ไปทรมาน ไม่เคยทำซักอย่าง ถ้าทำผมก็ลงโทษนะ ฉะนั้นก็เพียงนำพามา และสอบสวน ให้สู้คดี ต่างคนต่างก็พยายามที่จะบิดเบือน

ขอบคุณข้อมูลจาก INN

ข่าวที่เกี่ยวข้อง