‘รองปลัดยธ.’ แนะองค์กรอื่นดูตัวอย่างศาล ตรวจงานไม่สร้างภาระใคร?

“ธวัชชัย ไทยเขียว” แนะองค์กรอื่นดูตัวอย่างศาล  ตรวจงานไม่สร้างไม่เปลืองงบฯ-สร้างภาระใคร? 

วันที่ 17 ก.ค.ที่ผ่านมา นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้โพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัวแสดงความคิเห็นในกรณีการเดินทางลงพื้นที่ตรวจงานของแต่ละหน่วยงาน โดยยกตัวอย่างการทำงานของศาลที่ไม่สร้างภาระให้กับผู้อื่นว่า

93-7

ประธานศาลฎีกา ได้ออกระเบียบการตรวจงานของผู้บริหารศาลยุติธรรม สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1.การเดินทางให้เบิกค่าเดินทางตามความเป็นจริงตามสิทธิ 2.เบิกค่าเบี้ยงเลี้ยงตามสิทธิ 3.เบิกค่าที่พักตามที่พักจริงตามสิทธิ 4.การเลี้ยงอาหารผู้บริหารที่มาตรวจงานจะมีอาหารได้ไม่เกิน 3 อย่าง ขนมหวาน 1 อย่าง และผลไม้ตามฤดูกาล ได้อีก 1 อย่าง เท่านั้น 5.เครื่องดื่ม ให้เป็นน้ำเปล่าเท่านั้น 6.ให้จัดเลี้ยงได้เฉพาะในที่ทำการที่ไปตรวจเท่านั้น 7. ห้ามจัดเลี้ยงนอกสถานที่ 8.ห้ามไปขอให้บุคคลภายนอกมาจัดอาหารเลี้ยง 9.การไปตรวจงานให้เป็นไปอย่างเรียบง่าย ประหยัด สมถะ สมฐานะที่เป็นตุลาการผู้ทรงไว้ซึ่งความยุติธรรม

ถือเป็นการออกระเบียบเพื่อป้องกันผู้บริหารศาลยุติธรรมที่ไปตรวจงานตามพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศไปสร้างภาระแก่ผู้บริหารศาลชั้นต้นที่ทำงานใกล้ชิดประชาชนให้ต้องลำบากใจในการต้อนรับขับสู้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่มาตรวจงานในพื้นที่ ถ้าหากปล่อยไปให้เป็นเหมือนกับหน่วยราชการอื่นๆที่เมื่อผู้ใหญ่ไปตรวจงานในพื้นที่ ข้าราชการในพื้นที่ที่เงินเดือนน้อยอยู่แล้วต้องไปขอความช่วยเหลือหรือไหว้วานผู้มีเงินหรือมีอิทธิพล หรือ นายบ่อน หรือเจ้าของซ่อง หรือ พวกที่ทำผิดกฏหมาย ในพื้นที่มาต้อนรับขับสู้ ทำให้การทำงานในพื้นที่ลำบาก ประชาชนเสียประโยชน์

หากหน่วยงานใดจะเอาอย่างศาลบ้างก็จะดีมากๆครับ โดยเฉพาะหน่วยงานเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทุกหน่วยงาน…จะได้ไม่ต้องมีบุญคุณต้องทดแทนกับผู้มีอิทธิพล ในพื้นที่

ติดตามข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่ news.mthai.com

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง