ใกล้วัน ‘ประชามติ’ เช็คข้อห้าม-ความพร้อม-ขั้นตอนการลงคะแนน?

ใกล้แล้ววันแห่ง “การประชามติร่างรัฐธรรมนูญ” ก่อนถึงวันที่ 7 ส.ค.59 ดังนั้นมาสำรวจความพร้อมด้วยการศึกษาขั้นตอนล่วงหน้าว่าประชาชนต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง และสิ่งใดกระทำได้-ไม่ได้ เพื่อให้การใช้สิทธิเป็นไปได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น

78-0-0

ขั้นตอนการลงคะแนนออกเสียงประชามติ?

1. ตรวจสอบรายชื่อหน้าหน่วยฯ หรือจากหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน
2. แสดงตนเพื่อออกเสียง
3. รับบัตรออกเสียง พร้อมพิมพ์ลายนิ้วมือที่ต้นนขั้วบัตร
4. เข้าคูหาทำเครื่องหมาย X ในช่อง “เห็นชอบ” หรือ “ไม่เห็นชอบ” ร่างรัฐธรรมนูญและในประเด็นเพิ่มเติม
5. พับบัตรและหย่อนใส่หีบบัตรด้วยตนเอง **ห้ามนำบัตรออกจากหน่วยออกเสียง**

105-2
ตรวจสอบสถานที่ จะไปลงประชามติที่ไหน?

1. ดูจากหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน ที่ส่งไปให้ทางไปรษณีย์

2. ตรวจสอบจาก แอพลิเคชั่น ดาวเหนือ ของ กกต.

3. เข้า เว็ป www.khonthai.com หาเมนู “ตรวจสอบสิทธิออกเสียงประชามติ”

บัตรอะไรไปลงประชามติได้บ้าง?

บัตรที่ใช้ได้

1. บัตรประชาชน

2. บัตรประชาชนที่หมดอายุ

3. ใบขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุ

4. พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ

5. บัตรที่ออกโดยราชการ ที่มี รูปถ่าย และ เลขประจำตัว 13 หลักที่ยังไม่หมดอายุ

กากบาทยังไงไม่ให้บัตรเสีย?

1.กากบาทให้มีจุดตัดอยู่ในช่องสี่เหลี่ยม

2. ไม่ทำสัญญลักษณ์อื่นใดบนบัตร

3. ไม่เขียนข้อความลงในบัตร
สำหรับนักเซลฟี่ต้องรู้ อะไรได้ ถ่ายอะไรไม่ได้

1. ถ่ายรูปหน้าหน่วย ได้

2. ถ่ายผลการนับคะแนนบนกระดาน ได้

3. เซลฟี่ / ถ่ายในหน่วย ไม่ได้

4. ถ่ายบัตรที่ลงคะแนนแล้วของตัวเองหรือของผู้อื่นมีโทษจำคุก

อย่างไรก็ตาม ประชาชนคนไทยอย่าลืม 7 ส.ค.นี้ มาร่วมกันออกเสียงประชามติ โดยเปิดให้ลงคะแนนเสียงประชามติเวลา 8:00- 16:00 น. และติดตามการนับคะแนนหลังเวลา 16:00 น.

ข้อมูลประกอบ>>>  สำนักประชาสัมพันธ์ กกต.

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง