กกต.แถลงแล้ว ‘ผลประชามติ’ อย่างเป็นทางการ

กกต.แถลงแล้ว “ผลประชามติ”  ทางการ   โดยประชาชนส่วนใหญ่ เห็นชอบ “ร่างรธน.-คำพ่วง” จากผู้มีลงคะแนนเสียงกว่า 27 ล้านคน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แถลงผลการออกเสียงประชามติอย่างเป็นทางการ ก่อนรายงานให้นายกรัฐมนตรีรับทราบในช่วงบ่ายวันนี้ (10ส.ค.59)  โดยสรุปว่า การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญครั้งนี้  ผู้มาใช้สิทธิ์ 59.40% หรือ 29,740,677 คน จากผู้มีสิทธิ์ประมาณห้าสิบล้านคน

1470819309637

 

  • ประเด็นที่ 1 ร่างรัฐธรรมนูญ เห็นชอบ 16,820,402 = 61.35% ไม่เห็นชอบ 10,598,037 = 38.65%
  • ประเด็นที่ 2 ประเด็นคำถามพ่วง (เพิ่มเติมของ สภานิติบัญญัติแห่งชาติสนช.) เห็นชอบ 15,132,050 = 58.07% ไม่เห็นชอบ 10,926,648 = 41.93%

ขณะที่เรื่องของบัตรเสียมีจำนวนร้อยละ 3.15 ส่วนใหญ่เกิดขึ้นมากสุดที่ 3 จ.ชายแดนใต้ โดยจ.ปัตตานี พบบัตรเสียมากสุด ส่วนกรุงเทพพบบัตรเสียน้อยสุด

สำหรับจังหวัดที่มีผู้มาใช้สิทธิ์มากที่สุด คือ ลำพูน 76.47 แม่ฮ่องสอน 74.36 เชียงใหม่ 73.17 จ.ตาก 70.06 เชียงราย 67.64  ส่วนประเด็นร่างรัฐธรรมนูญจังหวัดที่เห็นชอบมากสุด คือ ชุมพร นครศรีธรรมราช ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ระนอง ตามลำดับ

1470819715288

 

นอกจากนี้ ทางกกต.รู้สึกยินดีที่ไม่มีจังหวัดใดออกมาใช้สิทธิ์น้อยกว่า 50% จึงขอชื่นชมในการให้ความร่วมมือ จากนี้จะนำปัญหาและบทเรียนมามาศึกษาเพื่อพัฒนาในการจัดเลือกตั้งครั้งหน้าให้เกิดปัญหาน้อยที่สุด โดยเฉพาะเรื่องของจังหวัดที่พบบัตรเสีย ซึ่งจะนำปัญหาไปศึกษาวิจัยว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากสาเหตุใด

อย่างไรก็ตาม ภาพรวมการออกเสียงเป็นไปโดยความเรียบร้อย ไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงใดเกิดขึ้น โดยขอบคุณทุกหน่วยงานที่ทำให้การประชามติเป็นไปโดยสำเร็จ


เกาะติด!ความเคลื่อนไหว-ผลการออกมาใช้สิทธิ์ ‘ลงประชามติ’ ของประชาชน ในวันที่ 7 ส.ค.59  กับ 2 ประเด็นสำคัญคือ 1.ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่มีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธาน ทั้งฉบับ และ 2.ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบประเด็นคำถามพ่วงเพิ่มเติมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เวลา 08.00-16.00 น.

สำหรับผลการลงประชามติเห็นชอบรัฐธรรมนูญร้อยละ 61 และเห็นชอบคำถามพ่วงร้อยละ 58 มีผู้มาลงคะแนนเสียง 27 ล้านคน โดยเมื่อแยกรายภาค พบว่า ผู้มีสิทธิออกเสียงภาคกลาง-ใต้ คะแนนเห็นชอบทิ้งห่าง ภาคเหนือคะแนนรับ-ไม่รับสูสี ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่ออกเสียงไม่รับ (ผลการนับร้อยละ 94 ทั่วประเทศ มีผู้ออกมาใช้สิทธิทั้งประเทศ 27,623,126 คน เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ 15,562,027 คน คิดเป็นร้อยละ 61.40 ไม่เห็นชอบ 9,784,680 คน คิดเป็นร้อยละ 38.60 ส่วนประเด็นที่สอง คำถามพ่วง ได้รับคะแนนเห็นชอบ 13,969,594 คน คิดเป็นร้อยละ 58.11 ไม่เห็นชอบ 10,070,599 คน คิดเป็นร้อยละ 41.80 รวมบัตรดี 26,688,729 ใบ บัตรเสีย 869,043 ใบ)

สำหรับข้อมูลผู้มีสิทธิออกเสียงฯ ทั่วประเทศมีจำนวนทั้งหมด 50,585,118 คน แยกเป็นภาคกลาง 17,704,137 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 17,009,430 คน ภาคเหนือ 9,043,219 คน และภาคใต้ 6,828,332 คน จังหวัดที่มีผู้มีสิทธิออกเสียงมากที่สุดคือกรุงเทพมหานคร 4,483,075 คน รองลงมาคือ จ.นครราชสีมา 2,054,425 คน และ จ.ขอนแก่น 1,429,431 คน จังหวัดที่มีผู้มีสิทธิออกเสียงน้อยที่สุดคือ จ.ระนอง 131,768 คน

105-6


เกาะติดผลการนับคะแนน “ประชามติ” 7 ส.ค.59

เวลา 20.00 น. ผลการนับคะแนนลงประชามติอย่างไม่เป็นทางการทั้งประเทศ ประเด็นที่ 1 เห็นชอบ 61.57% ไม่เห็นชอบ 38.43%
ประเด็นที่ 2 เห็นชอบ 58.28% ไม่เห็นชอบ 41.72% ความคืบหน้า 94%

เวลา 19.08 น. ผลการนับคะแนนลงประชามติอย่างไม่เป็นทางการทั้งประเทศ ประเด็นที่ 1 เห็นชอบ 62.06% ไม่เห็นชอบ 37.94%
ประเด็นที่ 2 เห็นชอบ 58.64% ไม่เห็นชอบ 41.36% ความคืบหน้า 90%

เวลา 18.32 น. ผลการนับคะแนนลงประชามติอย่างไม่เป็นทางการทั้งประเทศ ประเด็นที่ 1 เห็นชอบ 61.92% ไม่เห็นชอบ 38.08%
ประเด็นที่ 2 เห็นชอบ 58.13% ไม่เห็นชอบ 41.87% ความคืบหน้า 80%

เวลา 18.30 น. ผลการนับคะแนนลงประชามติอย่างไม่เป็นทางการทั้งประเทศ ประเด็นที่ 1 เห็นชอบ 61.69% ไม่เห็นชอบ 38.08%
ประเด็นที่ 2 เห็นชอบ 58.31% ไม่เห็นชอบ 41.69% ความคืบหน้า 78%

เวลา 18.16 น. ผลการนับคะแนนลงประชามติอย่างไม่เป็นทางการตะวันออกเฉียงเหนือ ประเด็นที่ 1 เห็นชอบ 48.55% ไม่เห็นชอบ 51.45%
ประเด็นที่ 2 เห็นชอบ 44.47% ไม่เห็นชอบ 55.53%

4

เวลา 18.05 น. ผลการนับคะแนนลงประชามติอย่างไม่เป็นทางการทั้งประเทศ ประเด็นที่ 1 เห็นชอบ 61.72% ไม่เห็นชอบ 38.28%
ประเด็นที่ 2 เห็นชอบ 58.41% ไม่เห็นชอบ 41.59% ความคืบหน้า 67.22%

เวลา 17.41 น. ผลการนับคะแนนลงประชามติอย่างไม่เป็นทางการในภาคใต้ประเด็นที่1 เห็นชอบ 79.55% ไม่เห็นชอบ 20.45% ประเด็นที่ 2 เห็นชอบ 77.16% ไม่เห็นชอบ22.84%

เวลา 17.40 น. ผลการนับคะแนนลงประชามติอย่างไม่เป็นทางการทั้งประเทศ ประเด็นที่ 1 เห็นชอบ 62.01% ไม่เห็นชอบ 37.99% ประเด็นที่ 2 เห็นชอบ 58.65% ไม่เห็นชอบ 41.35%

CpQGCj9UkAElhu-
ภาพ@thapanee3miti

 


เกาะติด! ทุกความเคลื่อนไหว “ประชามติ” และ การมาใช้สิทธิ์ของบุคคลสำคัญ 

11.15 น.มีรายงานว่า ชายวัย 48 ปี ฉีกบัตรประชามติที่ จ.พะเยา เผย ไม่มีเจตนา แต่เข้าใจว่าต้องฉีกบัตรออกตามรอยปรุ เพื่อแบ่งออกเป็น 2 ส่วน

เวลา 11.00 น. นายพานทองแท้ และนางสาวแพทองธาร ชินวัตร เดินทางมาลงประชามติที่หน่วยออกเสียงที่ 15 โรงเรียนพิมลวิทย์  ซอยจรัลสนิทวงศ์ 69 เขตบางพลัด

CpOldgDUkAEtkTk
@voicetv

10.45 น. พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) พร้อมภรรยาและบุตรใช้สิทธิ์ลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ที่หน่วยออกเสียงที่ 31 ซ.ติวานนท์ 46 จ.นนทบุรี

สมชาย วงสวัสดิ์ เดินทางมาลงเสียงประชามติ ที่หน่วยเลือกตั้ง 11 จ.เชียงใหม่ เผยๆรู้สึกดีที่ ปชช.จะมีโอกาสแสดงความรู้สึกต่อ รธน.

10.30 น. มีรายงานพบชายอายุ 68 ปี ทำการฉีกบัตรลงประชามติ ในคูหาประชาอุทิศ 72 ทุ่งครุ อ้างเข้าใจผิด นึกว่าแบ่งเป็นสองส่วน ตร.คุมตัวสอบ สน.ทุ่งครุ

10.15น. กกต.แถลงพบเหตุฉีกบัตรออกเสียง 1 ใบ ที่หน่วยออกเสียงโรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เขตบางนา ล่าสุด ตร.คุมตัวดำเนินคดีแล้ว

10.00น. “น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” อดีตนายกรัฐมนตรี ใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติ รับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ พร้อมคำถามพ่วง ที่ หน่วยออกเสียง ร.ร.คลองลำเจียก พร้อมเผยว่า  รู้สึกดีใจที่ยังเหลือสิทธิ์ของปชช.ในการมาลงเสียงประชามติ พร้อมเชิญชวนให้ปชช.เสียสละเวลามาใช้สิทธิ์ของตนเอง

0

10.00 น. นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง ใช้สิทธิออกเสียงประชามติ หน่วยออกเสียงประชามติ ที่ 20 เขตราชเทวี

10.00น.  ‘ณเดชน์ คุกิมิยะ’ เดินทางไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติ ที่หน่วยออกเสียงที่ 116 อ.เมือง จ.ขอนแก่น

CpOsuqZUAAAWqkf

09.30 น.เบิร์ด – ธงไชย แมคอินไตย์ ได้เดินทางไปที่หน่วยเลือกตั้งที่ 66 ณ เต๊นท์บริเวณชุมชนหมู่บ้านสุขใจ วชิรธรรมสาธิต 43 สุขุมวิท 101/1  พร้อมขอขอให้ทุกคนออกมาทำตามที่ตัวเองคือใช้สิทธิของเรา  เรื่องของประเทศกำลังค่อยเป็นค่อยไป มองว่าทุกอย่างกำลังจะดีขึ้น

9.40 น. ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ เดินทางถึงหน่วยออกเสียงประชามติที่ 3 ในเขตเทศกาลนครนนทบุรีแล้ว ระบุอยากเห็นประเทศกลับสู่ ปชต.

0
@PreeyaratReport

9.30 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มาใช้สิทธิ์ ที่หน่วย12 สามเสนใน เขตพญาไท หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส พร้อมเชิญชวนคนไทย ออกมาใช้สิทธิ์แบบถล่มทะลาย

76-7
@WassanaNanuam

 

9.25 น.นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เดินทางมาออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ที่โรงเรียนสวัสดีวิทยา ถ.สุขุมวิท 31

77-2

9.15น. พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี ได้เดินทางมาลงเสียงประชามติแล้ว ที่เขตดุสิต ที่หน่วยออกเสียงที่ 7 แขวงสวนจิตรลดา โรงเรียนสุโขทัย ถนนสุโขทัย พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนทุกคนออกมาใช้สิทธิ์ของตนเอง อย่าปล่อยให้เสียโอกาส ส่วนทิศทางของประเทศต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรตนไม่ได้เกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหารแล้วแต่เชื่อว่าคนไทยควรหันหน้ามาปรองดองกัน

719329-01
@inn

9.00 น. ‘ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร’ ผู้ว่ากทม. เดินทางมาลงคะแนนประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ที่โรงเรียนศรีอยุธยาฯ พร้อมชวนปชช.มาใช้สิทธิ์ให้มาก

76-4
8.45 น. นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา อดีตรองนายกรัฐมนตรี ที่ได้เดินทางมาใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติ ที่หน่วยออกเสียงที่ 14 แขวงจอมพล เขตจตุจักร พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนออกมาแสดงความคิดเห็นที่มีต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ผ่านการทำประชามติ ส่วนแนวทางหากร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ หากร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ผ่านความเห็นชอบนั้น ส่วนตัวเห็นว่า ไม่ใช่เวลาที่จะพูดถึง ควรรอให้รู้ผลประชามติในช่วงค่ำวันนี้ก่อน

76-5
เวลา 8.30 น.พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกะทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นางพจนี คุ้มฉายา ภริยา เดินทางมาใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติที่หน่วยออกเสียงที่ 7 เขตบางเขน พร้อมเผยสถานการณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้เคยบอกแล้วว่า อย่าทำให้เกิดปัญหา อยู่กันอย่างเข้าใจและออกมาใช้สิทธิ์ของตนเอง เชื่อว่าเป็นนิมิตหมายที่ดี

77-108.16 น. ศุภชัย สมเจริญ ประธาน กกต. เดินทางมาใช้สิทธิ์ออกเสียงแล้วที่หน่วยออกเสียงที่ 17

08.03 น. นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต.ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง ไปใช้สิทธิที่หน่วยภายในโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ระบุจากนั้น จะไปที่สำนักงาน กกต.

08.00 น. สุเทพ เทือกสุบรรณใช้สิทธิ์ลงประชามติเป็นคนแรกที่ศาลาเอนกประสงค์รร.บ้านบ่อกรัง จ.สุราษฎร์ธานี

08.00 น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ออกเสียงลงประชามติเป็นคนแรกที่เขตวังทองหลาง ซอยลาดพร้าว 71 เป็นคนแรก

พร้อมเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ในการลงประชามติครั้งนี้เพื่อจะได้รับทราบความต้องการของประชาชน และดำเนินการตามที่ประชาชนต้องการ ซึ่งขอให้ออกมาใช้สิทธิ์ให้มาก ส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยหน่วยออกเสียงต่างๆ นั้นเชื่อว่าจะไม่มีปัญหา และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

719326-01

08.00 น. เปิดหีบออกเสียงลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญทั่วประเทศ โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลและวางกำลังอย่างเข้มงวดทุกหน่วยออกเสียง

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com

MThai News


 

ประธาน กกต. ยืนยัน พร้อมเต็มที่ ชวนทุกคนมาใช้สิทธิ์ ย้ำทุกคะแนนเสียงสำคัญกำหนดอนาคตประเทศ มั่นใจทะลุเป้าร้อยละ 80 – ผบ.ตร.สั่งตร.ทุกนายเป็นกลางประชามติ ส่ง ตร.กว่าแสนนายดูแล
วันที่ 7 ส.ค.59 เวลา 7.30 น.นายศุภชัย สมเจริญ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยว่า เชื่อมั่นว่าประชาชนจะออกมาใช้สิทธิ์จำนวนมากตามเป้าร้อยละ 80 ที่ กกต. คาดหวังไว้อย่างแน่นอน โดยไม่วิตกกังวลกับสภาพอากาศ ที่อาจจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ จะเป็นอุปสรรคให้กับประชาชนแต่อย่างใด พร้อมทั้งเชิญชวนให้ทุกคนออกมาใช้สิทธิ์ เพราะ 1 คะแนนเสียงของทุกคน คือจุดเปลี่ยน และตัวแปรสำคัญในการกำหนดอนาคตของประเทศ

76-2

ทั้งนี้ นายศุภชัย ยังกล่าวด้วยว่า จากการประเมินความพร้อมล่าสุด หลังมีการแจกจ่ายหีบบัตร และบัตรออกเสียงไปยังหน่วยต่างๆ แล้ว มั่นใจว่าจะไร้ปัญหาอย่างแน่นอน

ผบ.ตร.ย้ำกำลังพลเป็นกลางประชามติ-แสนนายพร้อมดูแล

พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผย สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.ว่า ในวันนี้(7 สค) ซึ่งเป็นลงประชามติร่าง รธน. ทางพล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ได้กำชับกำลังพลทุกนาย ให้วางตัวเป็นกลางในการลงคะแนนเสียงอย่างเคร่งครัด และให้ลงคะแนนเสียงอย่างอิสระ พร้อมกับให้กำลังพลอย่าชี้นำหรือทำสิ่งใดที่อาจเข้าขายผิดพรบ.ลงประชามติอย่างเด็ดขาด และเรื่องความพร้อมในการดูแลความสงบเรียบร้อยนั้น ตำรวจกว่า1แสนนาย ที่ดูแลทุกหน่วยลงคะแนนทั่วประเทศ พร้อมหมดแล้ว และในทางการข่าวก็ไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นการปั่นป่วนวุ่นวายแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม รองโฆษก ตร. กล่าวอีกว่า ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องประชามติ จะมีการตรวจสอบสถานการณ์ตลอด 24 ชม. โดยมีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ผลัดเปลี่ยนมาดูแล และศูนย์แห่งนี้จะตรวจสอบต่อจนถึงวันที่ 10 สิงหาคมนี้

บรรยากาศคืนก่อนการลงประชามติภาพรวมเรียบร้อย

บรรยากาศในคืนก่อนวันลงคะแนนเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ บริเวนซอยประดิพัทธิ์ ซอย 5 หรือ เรวดีเหนือ ซึ่งเป็นหน่วยเลือกตั้งที่ 12 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โดยหน่วยเลือกตั้งนี้ มีชื่อของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้มีสิทธิ์ออกเสียง ซึ่งบรรยากาศทั่วไปยังเป็นไปอย่างสงบเรียบร้อย เจ้าหน้าที่ได้มีการตั้งเต็นท์และบอร์ดรายชื่อไว้สำหรับการลงคะแนนในวันพรุ่งนี้ พร้อมกับมีการนำกรวยมากั้นหน้าจุดลงคะแนนเพื่อไม่ให้บุคคลนำรถมาจอดในบริเวณดังกล่าว ซึ่งจากการสำรวจ ไม่พบเจ้าหน้าที่มารักษาความปลอดภัยแต่อย่างใด

พื้นที่ต่อมาคือ หน่วยเลือกตั้งโรงเรียนคลองลำเจียก ภายในซอยโยธินพัฒนา ซึ่งเป็นหน่วยเลือกตั้งที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี จะเดินทางมาลงคะแนน จากการสำรวจในคืนนี้ ภายในโรงเรียนได้มีการกางเต็นท์ และตั้งคูหาเลือกตั้งไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้มีการปิดประตูรั้วภายนอกอย่างมิดชิด และห้ามบุคคลเข้าออกโดยเด็ดขาด อย่างไรก็ตาม ก็ไม่ได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมารักษาความปลอดภัยบริเวณนี้เช่นเดียวกัน

จากนั้น ทีมข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ได้ไปสำรวจบริเวณถนนลาดพร้าว ซอย 71 ซึ่งใกล้กับบ้านพักของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ซึ่งจุดนี้เป็นหน่วยเลือกตั้งที่ 11 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง พบว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สน.โชคชัย ได้มีการตั้งจุดตรวจเพื่อรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยได้มีการสับเปลี่ยนกำลังกันทุกๆ สองชั่วโมง พร้อมทั้งประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรกลาง เพื่อวิ่งตระเวนและรายงานผลให้กับผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง

หน่วยออกเสียงที่12เตรียมสถานที่ประชามติแล้ว

บรรยากาศที่หน่วยออกเสียงที่ 12 บริเวณเต็นท์ใต้ทางด่วนซอยประดิพัทธ์ 5 เรวดี 1 เขตพญาไท ขณะนี้ เจ้าหน้าที่ได้มีการจัดเตรียมสถานที่ หีบบัตรลงคะแนนเสียงประชามติ และคูหา เรียบร้อยแล้ว โดยเริ่มจัดและตรวจสอบความพร้อมตั้งแต่เวลา 06.00 น.

สำหรับหน่วยนี้ มีผู้มีสิทธิ์ออกเสียงประชามติ จำนวน 522 คน โดยในหน่วยออกเสียงนี้มีชื่อของบุคคลสำคัญ อาทิ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นางนราพร จันทร์โอชา ภริยานายกรัฐมนตรี และ นางสาวธัญญา จันทร์โอชา นางสาวนิฏฐา จันทร์โอชา บุตรสาวนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้มีการแก้ไขรายชื่อนายกรัฐมนตรี ตามแก้ไขคำร้องที่ 16/26 ก.ค. 2559 ที่จากเดิมใช้คำว่า พล.ต.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แล้ว

ขณะที่ด้านการดูแลความสงบเรียบร้อยนั้น มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สน.บางซื่อ ดูแลความสงบเรียบร้อยตามปกติ โดยมีสื่อมวลชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ มาติดตามรายงานข่าวเป็นจำนวนมาก

ข้อมูล INN

ติดตามสกู๊ปข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง