96เครือข่ายแถลงจี้คสช.เลิกม.44เร่งจัดลต.คืนสิทธิปชช.

96 เครือข่าย ออกแถลงการณ์ “ประชามติ” จี้ คสช.ยกเลิก ม.44 คืนสิทธิเสรีภาพ จัดการเลือกตั้งโดยเร็ว

วันที่ 11 ส.ค.59 เครือข่าย 96 องค์กรใส่ใจ “ประชามติ” ออกแถลงการณ์ว่า แม้ผลประชามติ มีผู้เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญร้อยละ 61.40 และคำถามพ่วงร้อยละ 58.11 แต่ผลประชามติดังกล่าวไม่อาจนับเป็นฉันทานุมัติ หรือ “ใบอนุญาต” ให้ คสช. ดำเนินการตามอำเภอใจโดยไม่ฟังเสียงฝ่ายใดได้

 

108-6-0
เพราะการออกเสียงประชามติไม่ได้เกิดขึ้นอย่างเป็นอิสระและเป็นธรรม คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญไม่ทั่วถึง ประชาชนจำนวนมากไม่มีโอกาสรับรู้ร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ อีกทั้งเหตุผลในการรับร่างรัฐธรรมนูญมีความหลากหลาย และการที่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ ร้อยละ 38.60 แสดงให้เห็นว่ายังคงมีประชาชนที่เห็นต่างต่ออนาคตสังคมไทยผ่านร่างรัฐธรรมนูญอยู่เป็นจำนวนมาก

ดังนั้น จึงอยากเรียกร้องคสช. ให้ คืนชีวิตการเมืองปกติให้กับสังคมไทยด้วยการยุติการปิดกั้นสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการแสดงความคิดเห็น หยุดการใช้อำนาจพิเศษและศาลทหารกับประชาชน, เปิดพื้นที่ให้ประชาชนทุกฝ่ายทั้งที่เห็นชอบและไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ ได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาร่วมกันบนพื้นฐานสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการรับรองและคุ้มครองโดยรัฐธรรมนูญและข้อตกลงระหว่างประเทศ

ยุติการจับกุมคุมขัง และดำเนินคดีประชาชนที่รณรงค์ประชามติและแสดงความเห็นแย้งร่างรัฐธรรมนูญ และปล่อยตัวผู้ที่ถูกคุมขังก่อนหน้านี้โดยทันที จัดให้มีการเลือกตั้งฟโดยเร็วที่สุด และยกเลิกการใช้อำนาจพิเศษตามมาตรา 44

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง