ซูเปอร์โพลปชช.ให้คะแนนรบ.-คสช.สอบผ่าน

ซูเปอร์โพล ปชช.ส่วนใหญ่ ให้คะแนน รบ. – คสช. สอบผ่าน ในการทำงานช่วง 2 ปี อยากให้แก้ปัญหาเศรษฐกิจมากที่สุด ภูมิใจในการเป็นคนไทยมากสุด

724601-01
ชมรมขับเคลื่อนวิชาการเพื่อวิจัยความสุขชุมชน สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง “โพลความสุข ครบ 2 ปี รัฐบาล และ คสช.” กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ 3,156 คน ระหว่างวันที่ 1 – 24 สิงหาคมที่ผ่านมา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 96.3 ให้คะแนน รัฐบาล และ คสช. สอบผ่านในเรื่องคืนความสุขประชาชน เมื่อเปรียบเทียบความรู้สึกระหว่างช่วง การเมืองขัดแย้งรุนแรง กับ ช่วงเวลาปัจจุบัน มีเพียงร้อยละ 3.7 เท่านั้นที่ให้สอบตก แต่ในขณะเดียวกันต้องการให้ นายกรัฐมนตรี แก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ ปากท้อง ค่าครองชีพ มากสุดถึงร้อยละ 79.5

ทั้งนี้ ประชาชนเห็นใจนายกรัฐมนตรี และมองว่ามีความสุขน้อยที่สุด ถึงร้อยละ 57.1 เพราะมีปัญหามากมายของประเทศ เช่นกลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มอิทธิพลต่างๆ และปัญหาที่รัฐบาลก่อนหน้านี้ก่อไว้ และร้อยละ 25.2 เห็นใจนักการเมือง กลุ่มพรรคการเมือง เพราะถูกจำกัดสิทธิในการเคลื่อนไหว

อย่างไรก็ตาม ประชาชนมองว่า ปัจจุบัน มีระดับความภูมิใจในความเป็นคนไทยมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบช่วงความขัดแย้งการเมืองรุนแรง กับ ช่วงหลังรัฐบาลและ คสช. เข้ามาครบรอบ 2 ปี ถึงร้อยละ 84.4 และร้อยละ 15.6 ภูมิใจลดลง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง