‘ไพบูลย์’ เตรียมใช้ ม.44 ปรับยาบ้าเป็นประเภท 2

รมว.ยุติธรรม เตรียมใช้ ม.44 ปรับเมทแอมเฟตามีนจากประเภท 1 เป็น 2 ยัน คงโทษประหารผู้ค้าเช่นเดิม

พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “บูรณาการควบคุม (เมต) แอมเฟตามีนอย่างสร้างสรรค์และนวัตกรรมยุติธรรมตามร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด” ว่า ทุกภาคส่วนทั้งรัฐ เอกชน และชุมชน ควรมีการพูดคุยกันเพื่อให้เกิดความชัดเจนถึงนโยบายการปราบปรามยาเสพติดว่าจะดำเนินการอย่างไร หากไม่มีการพูดคุยทำความเข้าใจให้ตรงกัน รัฐบาลก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้

725041-01
ซึ่งสิ่งสำคัญในการแก้ไขปัญหาทุกภาคส่วนต้องปรับกระบวนการทำงาน แก้ไขกฎหมายดำเนินการทั้งการป้องกันและปราบปรามควบคู่กันไป สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้ประชาชน โดยเฉพาะเรื่องการปรับประเภทเมทแอมเฟตามีน ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของการผลิตยาบ้า จากยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ซึ่งเป็นชนิดร้ายแรง เป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 2 ชนิดทั่วไป เทียบเท่าฝิ่น และดำเนินนโยบายผู้เสพคือผู้ป่วยต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ ขณะเดียวกัน ต้องดำเนินนโยบายปราบปรามเพื่อตัดวงจรผู้ค้าอย่างจริงจัง และกำจัดแหล่งผลิตยาบ้าแหล่งใหญ่ให้ได้

ทั้งนี้หากประชาชนยังกังวลว่า ถ้ายาบ้ามีราคาถูก ลงสามารถเข้าถึงได้ง่ายก็จะทำให้มีผู้เสพเพิ่มขึ้น จึงเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับประชาชน ขณะเดียวกันก็ต้องไม่ลดหย่อนโทษให้กับคู่ค้าโดยยืนยันว่ายังคงต้องโทษประหารชีวิต ซึ่งยังจำเป็นสำหรับประเทศไทย นอกจากนี้ ยังเตรียมใช้มาตรา 44 ในการปรับประเภทเมทแอมเฟตามีน จากยาเสพติดให้โทษประเภท 1 เป็นประเภท 2

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง