‘บิ๊กตู่’ ใช้ ม.44 พักงานบิ๊กข้าราชการ ปมทุจริตล็อตที่ 7

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ใช้ มาตรา 44 พักงาน บิ๊กข้าราชการทุจริต ล็อต 7 แล้ว รวม 21 คน – ตั้งคณะกรรมการสอบ

วันนี้ 2 ก.ย. สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 52/2559 เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 7 โดยที่หน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่ตรวจสอบได้เสนอรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบ

ราชกิจจานุเบกษา-2

เนื่องจากถูกร้องเรียนหรือกล่าวหาว่าปล่อยปละละเลยให้มีการกระทําความผิด หรือมีการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงจําเป็นต้องประกาศรายชื่อเพิ่มเติม อาศัยอํานาจตามความใน ม.44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) ปี 2557 หัวหน้า คสช. โดยความเห็นชอบของ คสช.

อ่านรายละเอียดชื่อผู้ที่ถูกพักงานได้ที่ ราชกิจจานุเบกษา

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง