มติ ป.ป.ช.เอกฉันท์ ยันอุทยานราชภักดิ์โปร่งใส ไม่พบทุจริต

ป.ป.ช. มีมติเอกฉันท์ไม่พบทุจริตการก่อสร้างโครงการอุทยานราชภักดิ์ หลังดำเนินการสอบสวนอย่างรอบคอบ และได้รับความร่วมมือจากทหารอย่างดี

การประชุมคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. เพื่อสรุปผลไต่สวนการก่อสร้างโครงการอุทยานราชภักดิ์ ตามคำร้องของนายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชั่น ให้ไต่สวน พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รมช.กลาโหม เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้บัญชาทหารบก (ผบ.ทบ.) และพล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหม ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต

อุทยานราชภักดิ์

โดยที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ 9 ต่อ 0 เสียง เห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติทุกประการ ไม่มีการทุจริตเกิดขึ้น  อีกทั้งไม่ว่าทาง ป.ป.ช.ขอหลักฐานใด ๆ ไปยังคณะกรรมการตรวจสอบของกองทัพบก หรือคณะกรรมการตรวจสอบของกระทรวงกลาโหม ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

และเมื่อนำเอกสารหลักฐาน และเชิญพยานมาสอบปากคำทุกอย่างมาพิจารณาแล้วไม่พบว่ามีอะไรผิดปกติ การแสวงหาข้อเท็จจริงตามที่มีผู้ยื่นคำร้องจึงถือว่าเสร็จสิ้น ขณะที่กระทรวงกลาโหมเปิดเผยผลสอบสวน ยืนยัน การก่อสร้างปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนทุกประการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง