มติ ป.ป.ช. ชี้ “นริศร-อุดมเดช” มีความผิดทางอาญา

มติ ป.ป.ช. ชี้ “นริศร-อุดมเดช” มีความผิดทางอาญา เตรียมยื่นเรื่องให้ประธาน สนช. ดำเนินการถอดถอนออกจากตำแหน่ง – ชี้ “สมศักดิ์” มีมูลความผิดทางอาญา กรณีรู้เห็นให้การสลับร่างรัฐธรรมนูญ โดยไม่ตรวจสอบ

วันนี้ ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นางสาวสุภา ปิยะจิตติ กรรมการ ป.ป.ช. แถลงข่าวการประชุม ป.ป.ช. พิจารณาไต่สวนคดีที่กล่าวหาอดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย 4 ราย กรณีที่พิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในประเด็นที่มาสมาชิกวุฒิสภา โดยที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติชี้มูลความผิด นายนริศร ทองธิราช อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย กรณีการเสียบบัตรแทนกันตามฐานความผิดปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ และชี้มูลความผิด นายอุดมเดช รัตนเสถียร อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย กรณีสลับร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และไม่มีสมาชิกรัฐสภาลงนามรับรอง ฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ซึ่งทั้ง 2 ราย ถือมีความผิดทางอาญา และยื่นเรื่องให้ประธาน สนช. ดำเนินการถอดถอนออกจากตำแหน่งต่อไป

727612-01

นอกจากนี้ ป.ป.ช. พิจารณาไต่สวนคดีที่กล่าวหาอดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย 4 ราย กรณีที่พิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในประเด็นที่มาสมาชิกวุฒิสภา โดยที่ประชุมกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดทางอาญา นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ อดีตประธานรัฐสภา ฐานเป็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ กรณีรู้เห็นให้การสลับร่างรัฐธรรมนูญ โดยไม่ตรวจสอบความถูกต้องตามข้อบังคับประชุม รวมถึงจงใจนับระยะเวลาแปรญัตติย้อนหลัง ทำให้สมาชิกรัฐสภาขาดโอกาสแปรญัตติ จึงส่งรายงานและเอกสารไปยังอัยการสูงสุด เพื่อฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

นายคมเดช ไชยศิวามงคล และ นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย ผู้ถูกกล่าวหาอีก 2 คน ป.ป.ช. เห็นว่า ยังไม่ปรากฏข้อและเท็จและพยานหลักฐานที่เพียงพอ ว่ามีพฤติการณ์ฝากบัตรแสดงตนและให้ นายนริศร ลงคะแนนแทน จึงให้ข้อกล่าวหาตกไป

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง