ศาลปกครองสูงสุดไม่รับคำฟ้อง’อภิรักษ์’ ปมซื้อรถ-เรือดับเพลิง

ศาลปกครองสูงสุด ยืนตามศาลปกครองชั้นต้น ไม่รับคำฟ้อง “อภิรักษ์” ร้อง กทม. กับพวกรวม 2 คน เหตุให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

เมื่อวันที่ 9 ก.ย. ที่ผ่านมา มีรายงานว่าจากกรณีที่ นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) ฟ้องร้อง กทม. กับพวกรวม 2 คน เหตุให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีผู้ฟ้องคดี ถูกเรียกร้องให้ใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีการดำเนิน โครงการจัดซื้อรถและเรือดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัย เป็นเงินกว่า 8.6 พันล้านบาท

727961-01

ศาลปกครองสูงสุด พิจารณาแล้วเห็นว่า การฟ้องคดีปกครองจะต้องยื่นฟ้องภายใน 90 วัน นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี แต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องขอต่อหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด และไม่ได้รับหนังสือชี้แจงจากหน่วยงานทางปกครอง และกรณีไม่ปรากฏว่ามีเหตุจำเป็นอื่นที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในกำหนดเวลา ศาลจึงไม่อาจรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาได้

ที่มา… INN

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง