มติผู้ตรวจฯชี้มูล ‘ธีรวัฒน์ กกต.’ ส่อผิดจริยธรรมปมชู้สาว!?

มติผู้ตรวจฯชี้มูล “ธีรวัฒน์ ธีรโรจน์วิทย์” กกต. มีความผิดจริยธรรม ปมชู้สาว – ยันพบหลักฐานค่อนข้างชัดเจน

วันที่ 15 ก.ย.ที่ผ่านมา นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดเผยว่า นายศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ส่งหนังสือถึงประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อช่วงสายของวันนี้ (15 ก.ย.59) เพื่อแจ้งมติของผู้ตรวจการแผ่นดินที่เห็นว่า นายธีรวัฒน์ ธีรโรจน์วิทย์ กกต.ด้านกิจพรรคการเมือง มีพฤติกรรมเข้าข่ายผิดจริยธรรมตามที่ประธานสภาพัฒนาการเมืองได้ยื่นคำร้องขอให้ตรวจสอบจริง เพื่อให้ประธานกกต.ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานดำเนินการตามระเบียบ กกต.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของกกต. กกต.จังหวัด และพนักงาน กกต. พ.ศ. 2551 แล้ว

121-1

สำหรับพฤติกรรมที่เข้าข่ายผิดจริยธรรมนั้น เป็นกรณีร้องเรียนเรื่องชู้สาว ซึ่งผู้ตรวจฯ พบหลักฐานค่อนข้างชัดเจน คำชี้แจงของ นายธีรวัฒน์ ที่ปฏิเสธไม่สามารถหักล้างได้ โดยในช่วงเวลาเดียวกันของวันนี้ นายธีรวัฒน์ ได้มีการยื่นหนังสือต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้ส่งหนังสือคำร้องของผู้ร้องมาให้ เพื่อจะได้ทราบถึงประเด็นที่กล่าวหาอย่างชัดแจ้ง และจะได้ชี้แจงได้อย่างถูกต้อง

เนื่องจากที่ผ่านมา ผู้ตรวจฯ ตั้งเป็นประเด็นคำถามส่งมาเท่านั้น รวมทั้งขอขยายระยะเวลาการสอบสวนออกไป แต่การส่งหนังสือของ นายธีรวัฒน์ น่าจะสวนทางกันกับหนังสือของประธานผู้ตรวจฯ ที่แจ้งหนังสือมายังประธาน กกต.

อย่างไรก็ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน 2552 มาตรา 38 และมาตรา 39 ได้บัญญัติไว้กรณีหากผู้ตรวจแผ่นดิน ส่งให้เรื่องให้ผู้ที่รับผิดชอบในการบังคับการให้ดำเนินการให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมแล้วไม่มีการดำเนินการ

หรือเชื่อได้ว่าการดำเนินการของผู้ที่รับผิดชอบจะไม่เป็นไปด้วยความเป็นธรรม ผู้ตรวจฯสามารถไต่สวน และเปิดเผยผลการไต่สวนต่อสาธารณะได้

ข้อมูล INN

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com

MThai News

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง