‘บิ๊กตู่’ แต่งตั้ง ‘อุตตม สาวนายน’ เป็นที่ปรึกษานายกฯ

“พล.อ.ประยุทธ์” ลงนามแต่งตั้ง “อุตตม สาวนายน” ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกฯ หนุนการบริหารเศรษฐกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร

วันนี้ 18 ก.ย. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 202/2559 เรื่องการแต่งตั้งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี โดยมีเนื้อหาว่า เพื่อให้เป็นการผลักดันและขับเคลื่อนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการดำเนินการในด้านเศรษฐกิจ และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านดิจิทัลมาใช้ ในทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

723747-01

โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แต่งตั้งให้ นายอุตตม สาวนายน เป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี เพื่อสนับสนุนการบริหารราชการในด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 15 กันยายน 2559

ที่มา… INN

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง