มติศาลรธน.ตีกลับ ‘ร่างรัฐธรรมนูญ’ สั่งแก้ปมเลือกนายกฯคนนอก

มติศาลรธน.ตีกลับ ให้กรธ.แก้ “ร่างรัฐธรรมนูญ”  ม.272 กรณีเลือก “นายกฯคนนอก” ภายใน 15 วัน

กรณีที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญส่งร่างรัฐธรรมนูญซึ่งแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับผลการออกเสี่ยงประชามติในประเด็นเพิ่มเติมเพื่อให้พิจารณาว่าเป็นการชอบด้วยกับผลการออกเสียงประชามติแล้วหรือไม่ ตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ. 2558 มาตรา 37/1 โดยศาลพิจารณาแล้วมีคำสั่งรับเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณาวินิจฉัย

21-10
ภาพ @Kademanee Kaewpaluk

โดยวันนี้ ศาลได้แถลงคำวินิจฉัย ระบุว่า ร่างรัฐธรรมนูญซึ่ง กรธ.ได้แก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องตามร่างรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 ไม่ชอบด้วยผลประชามติ และให้ กรธ. ดำเนินการแก้ไข ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ในส่วนมาตรา 272 คือ

1. ผู้มีสิทธิเสนอขอยกเว้นการเสนอชื่อนายกฯจากผู้อยู่ในบัญชี คือ สมาชิกรัฐสภาจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนที่มีทั้งหมดของสองสภา

2 กำหนดและวันเริ่มนับเวลาตามร่างรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง คือระหว่าง 5 ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตาม รธน.นี้

ข้อมูล matichon.

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com

MThai News


ลุ้น! ศาลรธน.นัดลงมติปม ‘คำถามพ่วง’ 28ก.ย.นี้

ศาลรัฐธรรมนูญ นัดแถลงด้วยวาจา กรณีร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขให้สอดคล้อง “คำถามพ่วง”ก่อนพิจารณาลงมติ 28 ก.ย. นี้ 

ความเคลื่อนไหวที่ศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นัดประชุมอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัย คำร้องที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ส่งร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับผลการออกเสียงประชามติ ประเด็นเพิ่มเติม เพื่อให้พิจารณาว่าเป็นการชอบด้วยกับผลการออกเสียงประชามติแล้วหรือไม่

s__1335413-0

โดยก่อนหน้านี้ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำสั่งรวมความเห็นและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. สภาขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ หรือ สปท. และคณะรัฐมนตรี รวมเป็นสำนวนเดียวกัน

ทั้งนี้ ที่ประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้อภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยและนัดแถลงด้วยวาจาก่อนการลงมติ และได้นัดลงมติในวันที่ 28 กันยายน 2559

ข้อมูล INN

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง