รพ.รามา แจงข่าวแพทย์ทำคลอดพลาดเด็กคอขาดตาย ‘ไม่เป็นความจริง’

รพ.รามาธิบดี ออกหนังสือแจ้งกรณี ถูกกล่าวหาทำคลอดพลาด ทำทารกตาย จ่อฟ้องคนกล่าวหา

695347-01
รพ.รามาธิบดี ประกาศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลพาดพิงการทำคลอดผิดพลาดที่ไม่เป็นจริง ของโรงพยาบาลรามาธิบดี

ตามที่ได้มีบุคคลทำการเผยแพร่ข้อมูลพาดพิงการทำคลอดผิดพลาดของโรงพยาบาลรามาธิบดี บน Social Media เกี่ยวกับความประมาทในการทำคลอดผู้ป่วยที่มาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดี จนเป็นเหตุให้เกิดความผิดพลาด ทำให้ทารกถูกมีดผ่าตัดปาดคอจนขาด และเสียชีวิตทันทีนั้น

ทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ทำการตรวจสอบข้อมูลแล้ว ขอยืนยันว่า ข้อมูลที่ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ และ Social Media ไม่เป็นความจริง สำหรับแนวทางในการทำคลอด คณะฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลมาโดยตลอด นอกจากนี้ จากการตรวจสอบพบว่า ไม่มีชื่อบุคคลดังที่ปรากฏในสื่อ เป็นผู้ป่วยของโรงพยาบาลรามาธิบดี หรือในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์แต่อย่างใด

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จะดำเนินการตามกฎหมายกับกรณีดังกล่าวต่อไป และขอเรียนชี้แจงเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องมา ณ ที่นี้

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

28 เมษายน 2559 เวลา 12.00 น.

ที่มา innnews

ข่าวที่เกี่ยวข้อง