รู้ยัง ? ก๊อปรูปคนอื่นมาสร้าง FB ปลอม คุก 5 ปี ปรับ 1 แสน

รู้ไว้ ! พวกชอบก๊อปรูปคนอื่น มาสร้าง Facebook ปลอม โดน 2 ข้อหา คุก 5 ปี ปรับ 1 แสน

เรียนว่าหลายคนคงเคยเจอกับปัญหาการถูกขโมยรูปไปสร้าง Facebook ปลอม จนทำให้เกิดความเสียหายตามมามากมาย ซึ่งวันนี้ (3 มิ.ย. 59) เฟซบุ๊กแฟนเพจ กฎหมายอาสา ก็ได้ออกมาให้ความรู้ว่า การกระทำเช่นนี้มีความผิดทางกฎหมาย อาจโดนถึง 2 ข้อหา และมีโทษจำคุกสูงสุด 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ต้องลองไปอ่านทำความเข้าใจกันเลย

2

โดยทางเจ้าของเพจ กฎหมายอาสา ได้ให้รายละเอียดทั้งหมดดังนี้…

มีเยอะมากเลย สร้างเฟซปลอม ลงรูปคนอื่น บางทีก็เอาไว้ด่าคนอื่นบ้าง เอาไว้หลอกขายของบ้าง พวกนี้อาจเป็นความผิดตามกฎหมายนะ เพราะการสร้างเฟซบุ๊กปลอม และลงรูปคนอื่น อาจเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ถ้ามีองค์ประกอบเหล่านี้ ก็อาจจะเป็นความผิดได้

1. เมื่อท่านสร้างเฟซบุ๊กปลอมเสร็จแล้ว เมื่ออัพโหลด ก็จะเป็นการนำเข้าซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จทันที

2. เมื่อท่านใช้เฟซบุ๊กนั้น สร้างความเสียหายแก่ผู้อื่นเช่น หลอกขายของ เป็นต้น ถือได้ว่า ท่านได้สร้างความเสียหายให้ผู้อื่นแล้ว

แค่นี้ก็เป็นความผิดตาม พ.ร.บ. คอมฯ แล้ว แต่ถ้ามีการเอารูปคนอื่นมาลง ถ้าเข้าลักษณะดังที่จะกล่าวต่อไปนี้ จะต้องมีความผิดอีก 1 กระทงด้วยนะ

1. การสร้างเฟซบุ๊กปลอม ถือว่าเป็นการนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้

2. ข้อมูลคอมพิวเตอร์เป็นภาพของผู้อื่น

3. ภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้น ตัดต่อ เติม หรือดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่่นใด

4. น่าจะทําให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย

ความผิดกระทงที่ 2 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ถ้าเฟสปลอมลงรูปคนอื่นดังที่กล่าวมาโดน 2 มาตราเลย ลงโทษบทหนักสุด นี่ยังไม่รวมข้อหาอื่น ๆ นะ

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

มาตรา 14 ผู้ใดกระทำความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (1) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาช

มาตรา 16 วรรคแรก ผู้ใดนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อื่น และภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้น ตัดต่อ เติม หรือดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด ทั้งนี้โดยประการที่น่าจะทําให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 เมื่อการกระทําใดอันเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ใช้กฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดลงโทษแก่ผู้กระทําความผิด

ที่มา : เพจ กฎหมายอาสา

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง