ปลาบปลื้ม! แห่แชร์ใบคำร้องขอใช้ไฟฟ้า จาก สมเด็จพระเทพฯ

เผยภาพใบหนังสือคำร้องรอใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอุทัยธานีเป็นชื่อ “สมเด็จพระเทพรัตนฯ” 

โลกออนไลน์ได้มีการเเชร์เรื่องที่เป็นมงคลยิ่งของผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครั้งนี้เปิดเผยโดย เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2559 นายเขมรัตน์ ศาสตร์ปรีชา ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี ได้เดินทางไปสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี เพื่อเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของพนักงาน

โดยระหว่างกำลังพูดคุยทักทายกับผู้บริหารและพนักงานอยู่นั้น นายวิทยา ธรรมจารี ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.อุทัยธานี ได้นำเอาหนังสือคำร้องขอใช้ไฟฟ้าฉบับหนึ่งมาให้นายเขมรัตน์ชม ซึ่งคำร้องฉบับดังกล่าวเขียนเมื่อวันที่ 24 ต.ค.58 โดยทันทีที่นายเขมรัตน์ ได้อ่านชื่อผู้ขอใช้ไฟฟ้าถึงกับตะลึงเนื่องจากชื่อผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายดังกล่าวปรากฏพระนาม “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เป็นผู้ขอใช้ไฟฟ้า ประเภทบ้านอยู่อาศัย

เเชร์เรื่องมงคล เป็นบุญตายิ่ง..เห็นชื่อผู้ขอใช้ไฟฟ้าถึงกับตะลึง..ต่างปลาบปลื้ม ‘สมเด็จพระเทพรัตนฯ’ ทรงยื่นขอใช้ไฟฟ้าดังสามัญชน เรื่องเปิดเผย เมื่อ 4 ก.ค.59

ซึ่งนับว่าเป็นความปลื้มปีติยินดีของนายเขมรัตน์ รวมทั้งผู้บริหารและพนักงาน กฟภ. ที่ได้มีโอกาสเห็นคำร้องขอใช้ไฟฟ้าฉบับมงคลดังกล่าว
ทั้งนี้ นายเขมรัตน์เชื่อว่าน่าจะเป็นคำร้องขอใช้ไฟฉบับเดียวของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่มีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินทรงยื่นขอใช้ไฟฟ้าในความรับผิดชอบของ กฟภ. ซึ่งนับว่าแม้พระองค์จะทรงมีพระเกียรติยศสูงยิ่ง แต่ก็ยังทรงมีพระประสงค์จะให้มีการดำเนินงานขอใช้ไฟฟ้าแบบสามัญชนทั่วไป จึงถือว่าทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างเปี่ยมล้นต่อหน่วยงานที่ให้บริการด้านไฟฟ้า อย่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA อย่างหาที่สุดมิได้

สำหรับคำร้องที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงขอใช้ไฟฟ้า เป็นหนังสือจากสำนักราชเลขาธิการ ลงนามโดยคุณหญิงอารยา พิบูลนครินทร์ ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ส่งถึง ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.อุทัยธานี เพื่อขอให้มีการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ณ พระตำหนักของพระองค์ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ดำเนินการก่อสร้างพระตำหนักในพื้นที่ส่วนพระองค์ จังหวัดอุทัยธานี เพื่อใช้เป็นสถานที่ประทับและทรงงานโอกาสเสด็จฯไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ภาคเหนือ บริเวณ ถ.ศรีอุทัย ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี พร้อมทรงเสียค่าใช้จ่ายในการติดตั้งมีเตอร์ขนาด 30 แอมป์ 3 เฟส 4 สาย เป็นเงินกว่า 2 หมื่นบาท และระบุพระนาม “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ในใบแจ้งค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนด้วย

 

ภาพจาก ชมรมคนรักในหลวง

 

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง