“Anti-SOTUS” ล่ารายชื่อ ดำเนินคดีรับน้องรุนแรง

กลุ่ม “Anti-SOTUS Thailand” ออกแคมเปญ ล่ารายชื่อรณรงค์ให้ “ผู้ที่กระทำความผิดเกี่ยวกับการรับน้องรุนแรง ต้องถูกดำเนินคดีและถูกบันทึกทะเบียนอาชญากรรม”

จากกรณีสะเทือนใจที่เกิดขึ้นกับ “น้องบอส” หรือ นายโชคชัย ทองเนื้อขาว นิสิตปี 1 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี ที่ประสบอุบัติเหตุ จมน้ำอาการสาหัส ระหว่างทำกิจกรรมรับน้อง ตลอดจนเหตุการณ์รับน้องที่รุนแรง หรือไม่เหมาะสม ในช่วงที่ผ่านมา

ทำให้ทางกลุ่ม “Anti-SOTUS Thailand” ได้ออกแคมเปญ ล่ารายชื่อรณรงค์ให้ “ผู้ที่กระทำความผิดเกี่ยวกับการรับน้องรุนแรง ต้องถูกดำเนินคดีและถูกบันทึกทะเบียนอาชญากรรม” ผ่านเว็บไซต์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง (change.org)

a

โดยมีการร้องเรียนต่อ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ / สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา / กระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำเนินคดีตามกฎหมายอาญาฯ ต่อผู้กระทำความผิด ในกิจกรรมรับน้องที่รุนแรง หรือไม่เหมาะสม และบันทึกทะเบียนอาชญากรรม สำหรับกรณีที่เกิดความรุนแรง การทำร้ายร่างกาย หรือการกระทำอื่นใดที่เข้าข่ายอาชญากรรม เป็นบทลงโทษที่ชัดเจน และสามารถยับยั้งให้นักศึกษารุ่นพี่ ยั้งคิดถึงผลที่อาจเกิดขึ้นตามมา เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานการป้องปราม มิให้การรับน้องรุนแรง คงอยู่ในสังคมไทย อีกต่อไป

ขณะที่ล่าสุด แคมเปญนี้ มีผู้ร่วมลงชื่อสนับสนุนแล้วกว่า 2 พันรายชื่อ จากจำนวนที่ต้องการ 1 หมื่นรายชื่อ

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง