UNกังวลไทยจำกัดสิทธิแสดงออกประชามติ

ตัวแทนองค์การสหประชาชาติ แสดงความกังวลการจำกัดสิทธิการแสดงออกประชามติ ของไทย แนะ เปิดเจรจาส่งเสริมประชาธิปไตย

711263-01
เว็บไซต์สหประชาชาติ รายงาน รองเลขาธิการสหประชาชาติ ประชุมร่วมกับ นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย โดยตัวแทนสหประชาชาติแสดงความกังวลเกี่ยวกับข้อจำกัด เกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงออก และการชุมนุมเดินหน้าการลงประชามติร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 7 สิงหาคม โดยเน้นไปที่ความสำคัญระหว่างไทยและสหรัฐ ฯ และการต้อนรับสนับสนุนการทำงานของสภาสูงขององค์การสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค โดยได้กล่าวถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน และบทบาทกฎหมายที่เป็นความสำคัญ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเน้นย้ำความต้องการ ให้มีการเปิดการเจรจาส่งเสริมประชาธิปไตยสนับสนุนการปรองดองแห่งชาติด้วย

ทั้งนี้ รองเลขาธิการสหประชาชาติ ได้ย้ำถึงความตั้งใจของสหรัฐ ฯ สำหรับการสนับสนุนความพยายามของไทยในเรื่องดังกล่าวและเล็งเห็นถึงความมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องระหว่างไทยกับสหประชาชาติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง