นักวิทย์ฯ แนะนำให้มนุษย์ดื่มนมแมลงสาบเพราะเหตุนี้ ?

นักวิทยาศาสตร์ในอินเดียเผยนมแมลงสาบเต็มไปด้วยสารอาหารที่เป็นประโยชน์ และอาจจะนำมาผลิตเป็นอาหารเสริม

วิทยาศาสตร์จากสถาบันสเต็มเซลล์ชีววิทยาและเวชศาสตร์ฟื้นฟูภาวะเสื่อม (ISCBRM) ในเมืองบังกาลอร์ ประเทศอินเดีย เปิดเผย การค้นพบที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสหภาพสากลแห่งผลึกศาสตร์ (IUCRJ)มีใจความว่า น้ำนมแมลงสาบคือ สุดยอดอาหาร ที่เต็มไปด้วยควรค่าทางอาหาร และแนะนำว่า ควรหามารับประทาน

circa 1950: An entomologist with a batch of cockroaches, bred in order to study metabolic processes. (Photo by Three Lions/Getty Images)

รายงานระบุว่า แมลงสาบแปซิฟิกบีเทิลสามารรถผลิตน้ำนมในรูปของคริสตัล ซึ่งมีผลึกขนาดเล็กอยู่ในเอ็มบริโอหรือเซลล์ตัวอ่อน คริสตัล ซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างจากของมนุษย์และสัตว์อื่น ๆ และแตกต่างจากแมลงสาบทั่วๆ ที่ไปมักจะวางไข่แล้วปล่อยให้ฟักตัวอ่อนออกมาหาอาหารกินเอง แต่แมลงสาบแปซิฟิกบีเทิลจะให้กำเนิดตัวอ่อนเหมือนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมคริสตัล ซึ่งน้ำนมของมันจะเต็มด้วยสารอาหารที่จำเป็นอาทิ เป็นไขมัน น้ำตาล และโปรตีน

นักวิทยาศาสตร์ยังเผยด้วยว่า น้ำนมแมลงสาปชนิดนี้ เต็มไปด้วยสารอาหารที่ให้พลังงานมากที่สุดกว่าที่เคยพบว่า รวมทั้งยังมีคุณค่าทางอาหารที่มากกว่านมควาย ที่เคยพบว่ามีสารอาหารทั้งโปรตีนและแคลอรี สูงที่สุด

อย่างไรก็ตาม ยังต้องศึกษาให้ลึกว่า นมแมลงสาปมีอันตรายต่อมนุษย์หรือไม่ แต่เคยมีนักวิทยาศาสตรที่ลองดื่มมันเข้าไป และให้ความเห็นว่า มันไม่มีรสชาติอะไรพิเศษ รวมถึงในอนาคต อาจนะมาผลิตเป็นอาหารเสริม อย่างแพร่หลายแต่กระนั้นยังมีข้อจำกัดอีกมาก เพราะมนุษย์มองว่า แมลงสาบเป็นสัตว์ที่สกปรก และเต็มไปด้วยเชื้อโรค

 

ที่มา  www.telegraph.co.uk

ข่าวที่เกี่ยวข้อง