รู้หรือไม่ทำไมกลุ่มไอเอสถึงเกลียดชังชาวตะวันตก ?

กลุ่มรัฐอิสลามในอิรักและซีเรีย หรือกลุ่มไอเอส เปิดเผยสาเหตุ ว่าเพราะเหตุใด ถึงเกลียดชังชาวตะวันตก

กลุ่มไอเอส เปิดเผยบทความในนิตยสาร ดาบิค สื่อประจำกลุ่มที่ใช้เผยแพร่ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ว่าเพราะเหตุใด จึงเกลียดชังประเทศในแถบตะวันตก หลังจากเกิดเหตุความรุนแรงในหลายประเทศแถบตะวันตกทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ซึ่งหลายเหตุการณ์ กลุ่มไอเอสได้ออกมาอ้างความรับผิดชอบในช่วงเดือน ก.ค. ที่ผ่านมา

a

1.กลุ่มไอเอสกล่าวหาว่าชาวตะวันตกเป็นพวกนอกรีต ที่ปฏิเสธศรัทธา

2.เนื่องจากประเทศในแถบตะวันตกเป็นเสรีนิยม ซึ่งสามารถปฏิบัติในสิ่งที่เป็นข้อห้ามตามความเชื่อของกลุ่มไอเอส

3.เพราะชาวตะวันตกบางส่วนเชื่อว่าพระเจ้าไม่มีอยู่จริง

4.การก่ออาชญากรรมกับศาสนาอิสลามและสงคราม

5.การก่ออาชญากรรมกับชาวมุสลิม ด้วยการใช้การโจมตีทางอากาศ รวมถึงการช่วงชิงดินแดนของชาวมุสลิม

6.ประเทศในแถบตะวันตกบุกรุกดินแดนของชาวมุสลิม

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง