กดไลค์รัวๆ ผู้ว่ากรุงโตเกียว ขอลดเงินเดือนตัวเอง หลังชนะเลือกตั้ง

ยูริโกะ โคะอิเคะ ผู้ว่าการกรุงโตเกียว ประกาศลดเงินเดือนของตัวเองครึ่งหนึ่งเพื่อลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาล หลังเขาได้รับชัยชนะท่วมท้นในการเลือกตั้ง

เว็บไซต์ Japan Times มีรายงานว่า เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 นางยูริโกะ โคะอิเคะ ผู้ว่าการกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้ออกประกาศขอลดเงินเดือนตัวเองลงครึ่งหนึ่ง หลังจากก่อนหน้านี้เธอจะกระทำการดังกล่าวหากเธอชนะการเลือกตั้ง ซึ่งจากการประกาศดังกล่าวก็ส่งผลทำให้เธอได้รับชัยชนะในเวลาต่อมา

ยูริโกะ โคอิเคะ
ยูริโกะ โคอิเคะ

 

โดยการประกาศลดเงินเดือนตัวเองครั้งนี้เกิดขึ้นระหว่างการแถลงนโยบายการเพิ่มศูนย์ส่งเสริมเด็กในกรุงโตเกียวซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาประเทศ และสาเหตุที่เธอขอลดเงินเดือนนั้นก็เพราะลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของทางรัฐบาล ประหยัดเงินภาษีของรัฐ รวมถึงจะปฏิรูประบบราชการและการคลัง โดยเริ่มจากตัวเองก่อนเพื่อเป็นต้นแบบของการปฏิรูปต่อไป

อย่างไรก็ตามการลดเงินเดือนดังกล่าวจะเห็นผลหรือไม่ขึ้นอยู่กับสภากรุงโตเกียว ก่อนส่งให้รัฐบาลกลางพิจารณาต่อไป สำหรับผู้ว่าการกรุงโตเกียวได้รับเงินเดือนประมาณ 1.75 ล้านเยน และยังมีเงินโบนัส 8 ล้านเยน ทำให้รายได้ต่อปีสูงเกือบ 29 ล้านเยน ซึ่งหากข้อเสนอนี้ผ่านของนางยุริโกะ โคะอิเคะเป็นผล ค่าตอบแทนของผู้ว่าการกรุงโตเกียวจะลดลงเหลือแค่ปีละ 14 ล้านเยนเท่านั้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง