ประมวลภาพในหลวง เสด็จฯออกมหาสมาคม 5 ธันวามหาราช

ประมวล ภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2556 และ การเสด็จออกมหาสมาคม ณ ท้องพระโรงศาลาราชประชาสมาคม วังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

MthaiNews

ภาพในหลวง

 

ภาพในหลวง

ภาพในหลวง

ภาพในหลวง

ภาพในหลวง

ภาพในหลวง

 

1 2

3

4 5 6 7

1 2 3 4

5

8

11

 

13

18

ภาพในหลวง 20

MthaiNews

ขออนุญาตใช้เนื้อหา
เนื้อหานี้ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง