ประมวลภาพน้ำท่วม จ.พระนครศรีอยุธยา

ประมวลภาพ นำท่วม อ.บางบาล และอ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

เนื้อหานี้ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง