ดราม่ามั้ย ไทยติด 1 ใน10 เก็บภาษีสูงสุดในโลก?

ไทย ผงาดที่ 1 เก็บภาษีแพงที่สุดในอาเซียน ติดอันดับที่ 7 ของโลก โดยอยู่ที่ราว 16.0% เทียบกับ GDP 

ภาษี,

ธนาคารโลก ได้แสดงสัดส่วนรายได้รัฐจากการเก็บภาษีทุกประเภท เมื่อเทียบกับ GDP ของแต่ละประเทศทั่วโลก จากข้อมูลปี 2010  พบว่า ไทย ติดอันดับ 6 ประเทศที่มีการเก็บภาษีมากที่สุดในโลก โดยมีการจัดเก็บภาษีอยู่ที่ 16.0%  ขณะที่ มาเก๊า เป็นประเทศที่มีการเก็บภาษีมากที่สุดในโลก ถึง 34.3% ส่วนประเทศที่จัดเก็บภาษีน้อยที่สุด เป็นญี่ปุ่น  9.1%

อย่างไรก็ดีข้อมูลดังกล่าว ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าการเก็บภาษีของประเทศไทยที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นนั้นเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ เพราะการเก็บภาษีของแต่ละประเทศย่อมมีนโยบายที่แตกต่างกัน แต่ที่แน่ๆ แท้ทีสุด สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เผยว่า ในปี 2012 ที่ผ่านมา ประเทศไทย มีรายได้สุทธิจากภาษีทั้งสิ้น 1.83 ล้านล้านบาท โดยส่วนใหญ่มาจากกรมสรรพากรถึงประมาณ 74%

มาเก๊า 34.3%
เดนมาร์ก 33.8%
นอร์เวย์ 27.4%
สหราชอาณาจักร 26.7%
ฝรั่งเศส 21.3%
สวีเดน 21.3%
ไทย 16.0%
เกาหลีใต้ 15.1%
มาเลเซีย 13.8%
สิงคโปร์ 13.5%
ฮ่องกง 13.5%
ลาว 12.9%
ฟิลิปปินส์ ​12.1%
เยอรมนี 11.4%
สเปน 11.3%
อินโดนิเซีย 10.9%
กัมพูชา 10.1%
อินเดีย 9.7%
สหรัฐอเมริกา 9.4%
และ ญี่ปุ่น 9.1%

หมายเหตุ : ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลจากธนาคารโลกปี 2010 เมื่อกาลเวลาเปลี่ยนข้อมูลอาจมีการคลาดเคลื่อนเปลี่ยนแปลงได้

MThai News

เนื้อหานี้ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง