เงินไม่พอ! ครม.ขยายเวลาจ่าย เงินเยียวยา ปชช.ได้รับผลกระทบม็อบ

เงินไม่พอ! ครม.ขยายเวลาจ่าย เงินเยียวยา ปชช.ได้รับผลกระทบม็อบ

Mthainews: ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นพ.ทศพร เสรีรักษ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมครม. ว่า ที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบตามทีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอเรื่องให้พิจารณาในประเด็นการขยายขอบเขตการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ส่วนของงบกลาง ในรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 2,000 ล้านบาท เพื่อใช้เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งและการชุมนุมทางการเมือง เมื่อปี 2548 – 2553 หลังจากที่พบว่าขณะนี้ยังมีบุคคลที่ได้รับผลกระทบและได้มาลงทะเบียนไว้กับกระทรวงพัฒนาสังคมฯแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาอีก 1,551 ราย และมีเงินเหลือจากงบประมาณที่อนุมัติไปแล้วอีก 266 ล้านบาท ดังนั้นครม.จึงมีการอนุมัติให้ขยายกรอบการจ่ายเงินชดเชยที่เหลือโดยเร็ว

ทั้งนี้ สำหรับการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณส่วนดังกล่าว ขณะนี้ได้จ่ายให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบตามที่ประกาศรายชื่อไปแล้วประมาณ 1,733 ล้านบาท โดยสรุปได้จ่ายเงินเยียวยาไปแล้ว จำนวน 2,233 ราย แบ่งเป็น

เสียชีวิต 97 ราย
ทุพพลภาพ 27 ราย
สูญเสียอวัยวะสำคัญ 16 ราย
สูญเสียอวัยวะไม่สำคัญ 14 ราย
บาดเจ็บสาหัส 119 ราย
บาดเจ็บไม่สาหัส 655 ราย
บาดเจ็บเล็กน้อย 1,303 ราย
หลายเหตุการณ์หรือหลายกรณี จำนวน 8 ราย

MThai News

 

ขออนุญาตใช้เนื้อหา
เนื้อหานี้ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง