สื่อเผย ปลอดประสพ, พงศ์เทพ, พงษ์ศักดิ์ มีที่ดินมากสุดในครม. ปู4

เปิดโผ 10อันดับ รมต.ครองที่ดินมากสุด ในครม.ปู4 เผย ปลอดประสพ, พงศ์เทพ, พงษ์ศักดิ์ นำโด่งมีมูลค่ารวมกันถึง 700-800 ล้านบาท

เว็บไซต์สำนักข่าวอิศรา ได้เปิดเผยข้อมูลของรัฐมนตรีในรัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ชุดที่4 ที่ครองที่ดินมากที่สุด จากข้อมูลตามที่แจ้งในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินตอนรับตำแหน่งต่อ ป.ป.ช. พบว่า นายปลอดประสพ สุรัสวดี, นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา และ นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล (เพ้ง) เป็นผู้ที่ถือครองที่ดินมากที่สุด โดยแจ้งถือครองมูลค่า 700-800 ล้านบาท

ปลอดประสพ สุรัสวดี, ครม.ปู4, ที่ดินรัฐมนตรี, ที่ดิน
ปลอดประสพ สุรัสวดี

1.นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี และคู่สมรส มูลค่า 807,542,000 บาท
2.นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคู่สมรส จำนวน 16 แปลงมูลค่า 803,768,560.84 บาท ( 128-0-47.2ไร่)
3.นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและบุตร จำนวน 11 แปลง มูลค่า 712,262,000 บาท ( 19-2-93.6 ไร่)
4.นายประชา ประสพดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคู่สมรส จำนวน 13 แปลง มูลค่า 143,262,000 บาท ( 92-1-94.5 ไร่)
5.พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และ คู่สมรส จำนวน 7 แปลง มูลค่า 134,900,000 บาท ( 129-1-71.8 ไร่)
6.พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและคู่สมรส จำนวน 30 แปลง มูลค่า 115,374,835 บาท ( 82-3-73.23 ไร่)
7.ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรีและคู่สมรส จำนวน 20 แปลง มูลค่า 80,149,450 บาท ( 167-1-55.9 ไร่)
8.น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และคู่สมรส จำนวน 13 แปลง มูลค่า 65,186,350 บาท ( 39-2-19.2 ไร่)
9.นายสนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และคู่สมรส จำนวน 19 แปลง มูลค่า 44,998,000 ไร่ ( 9-1-99.9 ไร่)
10.นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคู่สมรส จำนวน 15 แปลง มูลค่า 22,200,000 บาท ( 28-2-07.2 ไร่)

ทั้งนี้ถ้าคิดตามจำนวนเนื้อที่พบว่า นายฐานิสร์ เทียนทอง ถือครองมากสุด 19 แปลง เนื้อที่ 761-0-65 ไร่ รองลงมา นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช 175-3-58 ไร่ และ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง 167-1-55.9 ไร่ โดย

1.นายฐานิสร์ เทียนทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม มีที่ดิน 19แปลง เนื้อที่ 761-0-65 ไร่ (มูลค่า 18,077,375 บาท )
2.นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคู่สมรส มีจำนวน 31แปลง เนื้อที่ 175-3-58 ไร่ (มูลค่า 6,723,728 บาท)
3.ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรีและคู่สมรส มีจำนวน 20 แปลง เนื้อที่ 167-1-55.9 ไร่ (มูลค่า 80,149,450 บาท)
4.พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคู่สมรส มีจำนวน 7 แปลง เนื้อที่ 129-1-71.8 ไร่ (มูลค่า 134,900,000 บาท )
5.นาย ประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคู่สมรส มีจำนวน 8 แปลง เนื้อที่ 93-2-26 ไร่ (มูลค่า 6,710,556.60 บาท)
6.นายประชา ประสพดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคู่สมรส มีจำนวน 13 แปลง เนื้อที่ 92-1-94.5 ไร่ (มูลค่า 143,262,000 บาท)
7.นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มีจำนวน 17 แปลง เนื้อที่ 88-0-80.5 ไร่ (มูลค่า 16,947,270 บาท)
8.พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและคู่สมรส มีจำนวน 30 แปลง เนื้อที่ 82-3-73.23 ไร่ (มูลค่า 115,374,835 บาท)
9.นายประเสริฐ จันทรวงทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม มีจำนวน 15 แปลง เนื้อที่ 82-3-0 ไร่ (มูลค่า 11,168,200 บาท )
และ10.นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่ากากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีจำนวน 24 แปลง เนื้อที่ 77-0-88 ไร่ (มูลค่า 11,147,453 บาท)

สำหรับรายที่แจ้งว่าถือครองที่ดินไม่ถึง 1 ไร่ ได้แก่
1.นายชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
2.นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
และ3นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

ส่วนไม่มีที่ดินเลย คือ นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (แจ้งว่าหย่า) มีทรัพย์สินเพียง 1 รายการคือเงินฝาก 382,797.96 บาท ไม่มีบ้าน ที่ดิน รถยนต์ และอื่นๆ ทั้งนี้หากนำที่ดินของรัฐมนตรีทั้ง 35 คนมารวมกัน จะทำให้คณะรัฐมนตรีชุดนี้มีที่ดินรวมกันถึง 140แปลง เนื้อที่ 2,199-0- 98.13 ไร่ รวมมูลค่า 3,136,159,128.44 บาท

ขออนุญาตใช้เนื้อหา
เนื้อหานี้ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง