เซ็นทรัล ออกแถลงการณ์ ไม่ให้ใช้สถานที่ ชุมนุมทางการเมือง

วานนี้ (21 มิ.ย.) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ได้ออกแถลงการณ์เพื่อชี้แจงกรณีที่มีการชุมนุมทางการเมืองที่บริเวณศูนย์การค้าในเครือของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ในช่วงที่ผ่านมา โดยมีข้อความดังนี้

กลุ่มหน้ากากขาว,ภาพจาก @ppol2
ขอบคุณภาพจาก @ppol2

จากกรณีที่มีการชุมนุมทางการเมืองที่บริเวณศูนย์การค้าในเครือของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ในช่วงที่ผ่านมา บริษัทฯ ตระหนักดีว่า การชุมนุมทางการเมืองเป็นสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ บริษัทฯ จึงใคร่ขอเรียนชี้แจงจุดยืนและนโยบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ เพื่อกรุณาเผยแพร่ต่อสาธารณะ ดังนี้

– บริษัทฯขอยืนยันการดำเนินธุรกิจแบบมืออาชีพและความเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัดโดยไม่สนับสนุนหรือเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยตรงหรือโดยอ้อม

– บริษัทฯไม่มีนโยบายคัดค้านการชุมนุมทางการเมืองแต่ไม่สนับสนุนให้กลุ่มใดๆ มาใช้พื้นที่ในการชุมนุม หรือเคลื่อนไหวทางการเมืองทุกรูปแบบ

– บริษัทฯ ประสงค์ให้ศูนย์การค้าฯทุกแห่งของบริษัทฯ เป็นศูนย์กลางของชุมชน  ในการที่สุจริตชนจะมาใช้ชีวิตพักผ่อนหย่อนใจอย่างปลอดภัย สะดวกสบาย และให้ผู้ประกอบการสามารถมาเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ดำเนินกิจการค้าขาย รวมถึงเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อให้เกิดรายได้และเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชน โดยบริษัทฯ เป็นผู้ดูแลพื้นที่ ผู้ประกอบการ และประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ

ดังนั้น บริษัทฯ จึงขออภัยที่ไม่สามารถอนุญาตให้ผู้ใดใช้พื้นที่ของศูนย์การค้าฯ เพื่อการชุมนุมทางการเมืองหรือผิดไปจากจุดยืนดังกล่าวได้

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

MThai News

ขออนุญาตใช้เนื้อหา
เนื้อหานี้ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง