‘อภิสิทธิ์’ ชำแหละผลงานรบ.อัดศก.ถดถอย

หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ชำแหละผลงานรัฐบาลอัดเศรษฐกิจถดถอยของแพง ราคายางตกต่ำ

 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

สำหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณารายงานผลการดำเนินการของรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ในขณะนี้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ขึ้นอภิปรายระบุที่ผ่านมา รัฐบาลบริหารเศรษฐกิจล้มเหลว ค่าครองชีพสูงซ้ำเติมประชาชน

โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในฐานะผู้นำฝ่ายค้าน ได้อภิปรายระบุว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รัฐบาลบริหารจัดการตามนโนบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาผู้แทนราษฎรล้มเหลว โดยเฉพาะนโยบายข้อที่ 7 ที่รัฐบาลได้ให้คำมั่นสัญญาต่อประชาชนในการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อ

แต่ปัจจุบันกลับพบว่า รัฐบาลบริหารงานให้ประเทศเข้าสู่ภาวะข้าวยากหมากแพง ได้มีการปรับเพิ่มราคาพลังงานเชื้อเพลิงโดยเฉพาะราคาน้ำมันและก๊าซต่างๆ ซึ่งตรงกันข้ามกับที่รัฐบาลให้สัญญาไว้ มีการปรับราคาก๊าซหุงต้ม ซึ่งจะเพิ่มขึ้นอีก 90 บาท ในปี 2557 จากราคาปัจจุบัน 290 บาท เป็น 380 บาท ต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม ขณะที่ราคายางพาราภายในประเทศตกต่ำ จากราคา 125 – 127 บาทต่อกิโลกรัม ในปี 2553 เหลือเป็น 70 – 74 บาทต่อกิโลกรัม ในปี 2556

แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลบริหารราชการล้มเหลว เมื่อเปรียบเทียบการประเมินตัวเลขทางเศรษฐกิจ ระหว่างปี 2553 ในสมัยรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ และในปีปัจจุบัน ในรัฐบาลของพรรคเพื่อไทย พบว่าเศรษฐกิจของประเทศ เข้าสู่ภาวะถดถอยความน่าเชื่อถือด้านต่างๆ ถูกจัดอันดับลดลงเป็นจำนวนมาก

ขออนุญาตใช้เนื้อหา
เนื้อหานี้ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง