‘จาตุรนต์’หนุน’ประเวศ-อานันท์’ปฏิรูปประเทศ

“จาตุรนต์” หนุนแนวคิด “ประเวศ-อานันท์” ปฏิรูปประเทศ อัด กปปส. ตั้งสภาประชาชน ทำวิกฤติแรงขึ้น

501599-02

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานสถาบันศึกษาการพัฒนา ประชาธิปไตย กล่าวในงานเสวนาวิชาการ “ปฏิรูปการเมืองไทย : ปลดชนวนหรือจุดชนวนสู่หายนะ” ว่า การปฏิรูปประเทศไทยเป็นกระแสนิยมในการหาทางออกใหักับประเทศ

โดยพยายามทำข้อเสนอในการปฏิรูปของ 2 คณะคือของ น.พ.ประเวศวะสี และ นายอานันท์ ปันยารชุน ซึ่งข้อเสนอต่อพรรคการเมืองและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นเรื่องที่น่าสนใจในขณะที่ข้อเสนอการปฏิรูปประเทศของกลุ่ม กปปส. 4 เรื่องๆ หลักมีดังนี้

1.เปลี่ยนระบบการเลือกตั้ง2.เปลี่ยนระบบในการดูแลคอร์รัปชั่น3.การจัดตั้งรัฐบาลประชาชน และ4.การจัดตั้งสภาประชาชน ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญทั้งสิ้น เห็นได้ชัดว่าการปฏิรูปประเทศเหล่านี้ อาจส่งผลให้เกิดวิกฤติความรุนแรงมากกว่าที่เป็นอยู่

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่กลุ่ม กปปส. ต้องการให้เกิดมากที่สุด คือ ข้อสรุปในการเลื่อนการเลือกตั้งออกไป จนกว่าจะมี
การปฏิรูปประเทศ รวมถึงต้องการให้คณะรัฐมนตรีทั้งหมดลาออก

ขออนุญาตใช้เนื้อหา
เนื้อหานี้ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง