ศาลปกครองตัดสิน ให้นายกฯ คืนตำแหน่ง เลขา สมช. ถวิล เปลี่ยนศรี

ศาลปกครอง ตัดสิน ให้นายกฯ คืนตำแหน่ง ถวิล เปลี่ยนศรี บอกเป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบ โยกย้ายตำแหน่งเลขาฯ สมช. เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

ถวิล เปลี่ยนศรี, เลขาสมช., ศาลปกครอง
เมื่อเวลา 15.00น. ที่ผ่านมา ศาลปกครองสูงสุดได้พิพากษาตัดสินให้นายกรัฐมนตรี คืนตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. ให้แก่นายถวิล เปลี่ยนศรี ภายหลังนายถวิล ได้ฟ้องร้องดำเนินคดีกับน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม เนื่องจากการโยกย้ายตำแหน่งจาก เลขาฯ สมช. ไปเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำ เป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบ

โดยศาลให้เหตุผลว่า การโยกย้ายดังกล่าวแม้จะอ้างว่าเพื่อให้งานด้านนโยบายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่ในทางปฏิบัติแล้วกลับไม่สามารถทำอะไรได้ ขณะเดียวกันหากอยู่ในตำแหน่งเดิมจะสามารถช่วยเหลือให้คำปรึกษาเป็นประโยชน์กับนายกรัฐมนตรีมากกว่า ดังนั้นการโยกย้ายดังกล่าวเป็นการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ ก็ถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

จึงได้มีคำสั่งให้การเยียวยาแก่ผู้ฟ้อง ด้วยการให้นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้ถูกฟ้องที่ 1 ดำเนินการเพิกถอนประกาศ ให้มีผลย้อนหลังไปถึง 30 ก.ย.54 และดำเนินการภายใน 45 วัน นับตั้งแต่ศาลมีคำสั่ง

MThai News

ขออนุญาตใช้เนื้อหา
เนื้อหานี้ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง