โปรดเกล้าฯ โผทหาร ปี 53 แล้ว


ประยุทธ์ผงาดนั่งเก้าอี้ ผบ.ทบ. คนใหม่(02-09-10)

พล.อ. ประยุทธ ขึ้นแท่น ผบ.ทบ. พล.ท. ดาว์พงษ์ เป็น เสธทบ.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหารประจำปี รับราชการสนองพระเดชพระคุณ ดังนี้

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รองผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้บัญชาการทหารบก(ผบ.ทบ.) แทน พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผบ.ทบ.ที่จะเกษียณอายุราชการ ในสิ้นเดือน ก.ย. 53 นี้ พล.อ.ธีระวัฒน์ บุณยะประดับ ผู้ช่วย ผบ.ทบ.เป็น รองผบ.ทบ. และแต่งตั้ง พล.ท.ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ รองเสนาธิการทหารบก เป็นเสนาธิการทหารบก(เสธ.ทบ.) และพล.อ.กิตติพงษ์ เกษโกวิท รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นปลัดกระทรวงกลาโหม

นอกจากนี้ ยังแต่งตั้ง พล.ท.พิเชษฐ์ วิสัยจร แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นผู้ช่วย ผบ.ทบ. พล.ท.คณิต สาพิทักษ์ แม่ทัพภาคที่ 1 เป็นที่ปรึกษาพิเศษ กองทัพบก, พล.ท.ทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน แม่ทัพภาคที่ 3 เป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก

ส่วนตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 4 แต่งตั้ง พล.ต.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 ขึ้นดำรงตำแหน่ง ,แต่งตั้ง พล.ท.ธวัชชัย สมุทรสาคร แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็น แม่ทัพภาคที่ 2 ,พล.ท.วรรณทิพย์ ว่องไง แม่ทัพน้อยที่ 3 เป็นแม่ทัพภาคที่ 3 ,พล.ต.อุดมเดช สีตบุตร รองแม่ทัพภาคที่ 1 เป็นแม่ทัพภาคที่ 1

สำหรับการแต่งตั้งนายทหารประจำปี 53 นี้มีทั้งสิ้น 550 ตำแหน่ง โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.53 เป็นต้นไป

โดย ทีมข่าวMthai

ขออนุญาตใช้เนื้อหา
เนื้อหานี้ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง