จัดแน่!! มหกรรมพืชสวนโลก ครั้งที่ 2 เชียงใหม่ 9 พ.ย.ถึง 15 ก.พ.2555 นี้

พืชสวนโลก

มหกรรมพืชสวนโลก
ภาพจากงานมหกรรมพืชสวนโลก ครั้งที่ 1

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษาในปี 2554 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในปี 2555 และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในปี 2555 ตระการตาด้วยพืชพรรณไม้นานาชนิดในรูปของการจัดสวน และการประกวด ภายใต้แนวคิด ทัศนคติสีเขียว ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และช่วยกันลดสภาวะโลกร้อน อีกทั้งยังเป็นโอกาสที่ประเทศไทยได้แสดงศักยภาพการพัฒนาด้านพืชสวนอวดสายตาชาวโลกเป็นครั้งที่ 2

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ จึงได้มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักจัดงาน “มหกรรม พืชสวนโลก เฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554” (The International Horticultural Exposition for His Majesty the King ROYAL FLORA RATCHAPHRUEK 2011) ขึ้น โดยงานดังกล่าวทางสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (AIPH) อนุมัติให้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554-15 กุมภาพันธ์ 2555 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ (สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549) ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

อย่างไรก็ตาม คาดว่าในระยะเวลาจัดงาน 99 วัน จะมีประเทศเข้าร่วมจัดงานไม่น้อยกว่า 10 ประเทศ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้าชมงานกว่า 2 ล้านคน ส่งผลทำให้ การท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ภาคเหนือกลับมาคึกคัก

ขณะที่ด้าน นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เชื่อมั่นว่าการจัดงานในครั้งนี้ จะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจไทย และการท่องเที่ยวของไทย ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะคาดว่าจะสามารถสร้างรายได้หมุนเวียนให้กับจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียงได้นับหมื่นล้านบาท จากธุรกิจด้านการนำเข้าส่งออกผลิตผลทางการเกษตร ธุรกิจการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการด้านต่างๆ

มหกรรมพืชสวนโลก
ภาพจากงานมหกรรมพืชสวนโลก ครั้งที่ 1

ส่วนด้านนายจิรากร โกศัยเสวี อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า แนวคิดการจัดงานครั้งนี้ คือ Greenitude: Reducing Global Warming to Save Planet Earth and to Improve the Quality of Life ทัศนคติสีเขียว ร่วมสร้างสรรค์แนวคิดรักษ์โลก ตระหนักถึงการช่วยกันลดสภาวะโลกร้อน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของมนุษยชาติ โดยยึดหลัก 3 Gs และ 3 Rs

โดย 3 Gs คือ สร้างจิตสำนึกให้มนุษยชาติรุ่นต่อรุ่น (Generation) ให้รักและอนุรักษ์ต้นไม้ และพืชพรรณต่างๆบนโลก (Garden) เป็นการปลูกฝังทัศนคติสีเขียว (Greenitude) เพื่อร่วมกันปกป้องโลกใบนี้ให้ยั่งยืนตลอดกาล 3 Rs ได้แก่ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยลดการใช้ (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) และนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) แสดงให้เห็นถึงความสำคัญเร่งด่วนในการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

สำหรับตราสัญลักษณ์ของงานจะใช้ “ดอกราชพฤกษ์” และมีสัญลักษณ์นำโชค หรือ Mascots 5 ตัว ประกอบด้วย น้องคูน ลมบิน ดินฉ่ำ น้ำใส ไออุ่น ขณะนี้ได้รับการตอบรับจาก 30 ประเทศทั่วโลกว่าจะเข้าร่วมจัดแสดงสวนนานาชาติในงานครั้งนี้ด้วย อาทิ แคนาดา ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ ตุรกี เคนย่า เนปาล ภูฏาน อินโดนีเซีย บังกลาเทศ ซูดาน เป็นต้น ส่วนในประเทศ มีองค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ ประมาณ 39 แห่งที่ตอบรับเข้าร่วมจัดงานในครั้งนี้ เช่น โตโยต้า ป.ต.ท. ไทยเบฟเวอเรจ เครือเจริญโภคภัณฑ์ กสท โทรคมนาคม เป็นต้น

พร้อมกันนี้กิจกรรมหลักๆ ในงานแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน คือ นิทรรศการต่างๆ การประชุมทางวิชาการด้านพืชสวนระดับชาติและนานาชาติ และการจัดประกวดพืชสวนชนิดต่าง ๆ โดยในส่วนของนิทรรศการนั้น เช่น นิทรรศการใต้ร่มพระบารมี ๘๔ พรรษา มหาราชา เป็นนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ และพระอัจฉริยภาพในด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติของทั้ง 3 พระองค์ นิทรรศการสวนนานาชาติ ทั้งในอาคารและนอกอาคาร นิทรรศการด้านพืชสวนและเทคโนโลยีการเกษตรระดับชาติและนานาชาติ ที่ใช้แนวคิด 3Gs และ 3Rs

นอกจากนี้จุดเด่นของงานในครั้งนี้ที่น่าสนใจ คือ กระเช้า ราชพฤกษ์ ลอยฟ้า Giant Flora Wheel สูงกว่า 40 เมตร เมื่อขึ้นไปแล้วสามารถชมทิวทัศน์ภายในบริเวณงานได้ทั้งหมด สวนแสงแห่งจินตนาการ Imagination Light Gardens โดยเนรมิตดวงไฟนับล้านดวงกับผีเสื้อเรืองแสงเต้นรำ พร้อมเสียงดนตรี และสวนเยาวชนรักษ์โลก Kids’ Eco Park เป็นนิทรรศการและกิจกรรมที่ให้ทั้งความรู้และความสนุกสนาน ปลูกฝังการลดโลกร้อนและรักธรรมชาติให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่

ขออนุญาตใช้เนื้อหา
เนื้อหานี้ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง