ศิริราช เปิดรักษา5โรคฟรี แก่ผู้ยากไร้ เพื่อเฉลิมฉลอง 80 พรรษามหาราชินี

ศิริราช เปิดรักษา5โรคฟรี แก่ผู้ยากไร้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทางโรงพยาบาล ศิริราช ได้ทำการเปิดการรักษา 5 โรคฟรี จำนวนกว่า 1,000 ราย แต่ผู้ป่วยที่จะเข้ารับการรักษาจะต้องผ่านการคัดกรองวินิจฉัยจากแพทย์ศิริราช และได้รับการประเมินจากนักสังคมสงเคราะห์ ว่าเป็นบุคคลที่มีรายได้น้อยเหมาะสมที่จะเข้าร่วมโครงการ

ทั้งนี้การรักษาทั้ง 5 โรคนี้ ทางรพ.ศิริราชจะให้บริการกับประชาชนผู้ยากไร้โดยไม่คิดใช้จ่ายใดๆ เนื่องจากเห็นว่าเป็นโรคที่เป็นปัญหาพอสมควรสำหรับคนไทย และมีค่าใช้จ่ายสูงไม่สามารถเข้าถึงบริการการรักษาได้สำหรับผู้ป่วยด้อยโอกาสที่มีค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอ และบางโรคเป็นโรคที่รัฐบาลยังไม่ได้ให้เบิกค่ารักษาพยาบาลได้

รายละเอียดการรักษา 5 โรค มีดังนี้
1.วัยทารกแรกเกิดกับปัญหาภาวะลิ้นติด ทำให้เด็กไม่สามารถดูดนมและพูดได้ชัดเจน จำนวน 800 ราย
2.ปัญหาโรคอ้วนของช่วงวัย 18-70 ปี จำนวน 52 ราย
3.มะเร็งเต้านม ที่ผู้ป่วยยากไร้ไม่ได้รับการเสริมสร้างเต้านมใหม่ภายหลังถูกตัดเต้านมทิ้ง จำนวน 80 ราย
4.ผู้ป่วยที่มีภาวะแขนขาบวมจากทางเดินน้ำเหลืองอุดตัน จำนวน 20
5.ศัลยกรรมต่อหลอดเลือดแดงและดำเพื่อการฟอกเลือดระยะยาว จำนวน 80 ราย

สามารถสอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ โทร.0-2419-7132, 0-2419-8013-4, 0-2419-7646-9
สำหรับผู้ใดสนใจร่วมสมทบทุนได้ที่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สั่งจ่ายเช็คในนาม “เงินรายได้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Mthai News

ขออนุญาตใช้เนื้อหา
เนื้อหานี้ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง