แชร์ว่อนเน็ต หลุดเอกสารลับ ผบ.ตร.ระดมพลคุมม็อบ

วันนี้(13ธ.ค.) ชาวสังคมออนไลน์ได้มีการแชร์หนังสือราชการ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร.ในฐานะ ผอ.ศอ.รส. เวียนถึงผู้รับปฏิบัติ ซึ่งเป็นส่วนราชการในหน่วยงานของตำรวจ พร้อมประทับตา ด่วนที่สุด ชั้นความลับ เนื้อหาเผยว่า

420

1.ด้วยสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มเรียกร้องทางการเมืองในขณะนี้ได้มีการยกระดับการชุมนุม นำมวลชนปิดล้อมสถานที่สำคัญและประกาศดำเนินกิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจจะส่งผลต่อความสงบเรียบร้อย และอาจมีผู้ไม่ประสงค์ดีสร้างสถานการณ์ให้เกิดความวุ่นวายหรือก่อเหตุแทรกซ้อนขึ้นได้

2.เพื่อให้การปฏิบัติการในการรักษาความสงบเรียบร้อยและการควบคุมสถานการณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงให้ปฏิบัติดังนี้

2.1 บช.ตชด.
1.จัดกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษ (นเรศวร 261) กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.เดินทางไปเตรียมพร้อม ณ บ.ตร.
2.ให้ พ.ต.อ.ทัศนา แสงงาม รอง ผบก.สอ.บช.ตชด.ให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ศอ.รส.มอบหมาย
2.2 บช.น.เตรียมพร้อมชุดปฏิบัติการพิเศษ ​(อรินทราช 26) โดยให้เตรียมพร้อม ณ ที่ตั้งปฏิบัติได้ทันทีเมื่อสั่ง
2.3 บช.ก.เตรียมชุดปฏิบัติการพิเศษ ​(สยบริปูสะท้าน) โดยให้เตรียมพร้อม ณ ที่ตั้งปฏิบัติได้ทันทีเมื่อสั่ง
2.4 บช.ปส.เตรียมชุดปฏิบัติการพิเศษ​ (สยบไพรี) โดยให้เตรียมพร้อม ณ ที่ตั้งปฏิบัติได้ทันทีเมื่อสั่ง

3.การปฏิบัติตามข้อ 2 ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 ธ.ค.56 เป็นต้นไป จนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจ แจ้งเพื่อทราบและดำเนินการ

ลงนาม  พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว

MthaiNews

ขออนุญาตใช้เนื้อหา
เนื้อหานี้ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง